| Autor: redakcja1

Handel UE drobiem z krajami trzecimi

Unia Europejska jest eksporterem netto produktów drobiowych. W 2018 r. poza obszar celny UE wysłano 1,8 mln ton produktów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc o 6% więcej niż w 2017 r.

Handel UE drobiem z krajami trzecimi
Na zwyżkę kontyngentu unijnego eksportu największy wpływ miał wzrost dostaw na Filipiny o 32% do 168 tys. ton, Ukrainę o 9,5% do 178 tys. ton oraz do Ghany o 13% do 166 tys. ton.
 
Od 2014 r. systematycznie rozwija się wywóz drobiu na rynek wietnamski. W 2018 r. do Wietnamu sprzedano 88 tys. ton drobiu, a zatem o 65% więcej niż w roku 2017, podczas gdy jeszcze w 2014 r. całoroczny wywóz do tego kraju wynosił 20 tys. ton. Zgodnie z prognozą KE unijny eksport drobiu w 2019 r. będzie o 0,4% mniejszy niż w roku 201829. Do wyhamowania wysyłki może przyczynić się szacowana większa produkcja drobiu w USA i Brazylii, skutkująca zwyżka podaży światowej oraz wyjście Wielkiej Brytanii, tj. czołowego obok Polski i Francji unijnego producenta drobiu z UE.
 
Import produktów drobiowych na rynek Unii Europejskiej w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. osiągnął 791 tys. ton względem 806 tys. ton przed rokiem. Największy wpływ na sytuację w unijnym przywozie miała redukcja zakupu drobiu z rynku brazylijskiego o 26% do 296 tys. ton, czyli kraju, który w ostatnich latach miał największy, bo 50% udział w unijnym imporcie.
 
W 2019 r. przywrócenie pozwoleń na zakup drobiu z Brazylii oraz przewidywane wolniejsze tempo zwyżki unijnej produkcji drobiarskiej są podstawą do prognozy 11% wzrostu importu na rynek UE.


Tagi:
źródło: