| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja drobiu

Polska od 2014 r. jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej z blisko 20% udziałem w unijnej produkcji w 2021 r.

Krajowa produkcja drobiu
Według wstępnych danych GUS w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. produkcja mięsa drobiowego w Polsce, tj. w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wyniosła blisko 2 mln ton i była większa o 6,1% niż przed rokiem.

Wzrost produkcji w kraju potwierdza wysoki poziom wylęgów piskląt kurcząt rzeźnych, zwłaszcza w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. oraz zwiększona podaż żywca drobiowego do skupu.

Zwyżka produkcji drobiarskiej w Polsce jest stymulowana rosnącym popytem na drób ze strony krajowego sektora HoReCa oraz zapotrzebowaniem eksportowym ze strony rynków zagranicznych. Prognozy KE wskazują, że w całym 2022 r. produkcja drobiu w Polsce zwiększy się o 2,5%.


Tagi:
źródło: