| Autor: redakcja1

Krajowy rynek gęsi

Polska należy do największych producentów gęsi w Unii Europejskiej.

Krajowy rynek gęsi
Od 2018 r. krajowe pogłowie gęsi jest w miarę stabilne i przekracza 1 mln szt. Gęsi produkowane w Polsce przeznaczane są głównie na cele konsumpcyjne. Duże znaczenie gospodarcze ma też gęsi puch i pierze, które mają zastosowanie, jako wypełniacz o znakomitych właściwościach termicznych.

W Polsce dominującą rasą gęsi jest Gęś Biała Kołudzka, która stanowi ponad 90% krajowego pogłowia gęsi i jest wynikiem pracy Instytutu Zootechniki – PIB w Kołudzie Wielkiej. Rasa ta odznacza się bardzo dobrymi przyrostami masy ciała, dużą odpornością na choroby oraz małą zawartością tłuszczu oraz znakomitym smakiem.

W 2020 r. w ujęciu regionalnym produkcja gęsi skoncentrowana była głównie w województwie łódzkim - 140,7 tys. szt., mazowieckim - 138,9 tys. szt. oraz podlaskim - 133,5 tys. szt. i wielkopolskim - 129,6 tys. szt. Łączny udział tych czterech regionów w krajowym pogłowiu gęsi wynosił 54%.


Tagi:
źródło: