| Autor: redakcja1

Ptasia grypa. Najczęstszą przyczyną zakażeń drobiu jest skażona słoma

W Polsce wystąpiło prawie 70 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. Po każdym wykryciu tego wirusa Powiatowi Lekarze Weterynarii badali prawdopodobne źródło zakażenia stada zwierząt, z których wynika, że najczęstszą przyczyną wniknięcia drobnoustroju była skażona słoma.

Ptasia grypa. Najczęstszą przyczyną zakażeń drobiu jest skażona słoma
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło zatem kolejne kroki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się ptasiej grypy przygotowując rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 
Z treści projektu rozporządzenia wynika, że producenci drobiu:
  • muszą przechowywać ściółkę w sposób zabezpieczający ją przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • w przypadku nabywania ściółki korzystają tylko ze znanych źródeł pochodzenia,
  • muszą odkazić słomę (baloty i kostki) każdorazowo przed jej zastosowaniem dla zwierząt gospodarskich oraz na bieżąco odkażać ściółkę po każdym ścieleniu.
Zmiany które wprowadza Ministerstwo Rolnictwa w rozporządzeniu, dotyczą także wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich. Ich szerokość nie może być mniejsza niż szerokość wejścia/wyjścia, natomiast długość musi wynosić co najmniej 1 m. Gospodarstwa, które nie posiadają niecek dezynfekcyjnych przy wjeździe/ wyjeździe z gospodarstwa muszą stosować maty o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdów i wyjazdów oraz długości we wjazdach i wyjazdach nie mniejszej niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa.
 
Posiadacze gołębi, którzy zamierzają wypuścić gołębie na loty treningowe poza miejsce ich przetrzymywania lub loty konkursowe zgłaszają taki zamiar powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce wypuszczenia gołębi, co najmniej na 24 godziny przed planowanym lotem.

Zobacz szczegółowe zalecenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii...


Tagi:
źródło: