| Autor: redakcja1

Ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI

Zgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 15 marca 2022 r. restrykcje importowe z powodu występowania w Polsce HPAI aktualnie dotyczą następujących województw: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI
Zakaz dotyczy następujących towarów:
 • żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
 • piskląt jednodniowych;
 • jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
 • zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
 • świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
 • produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
 • innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
 • niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych ptasich piór bądź części piór.
Zakaz nie dotyczy następujących towarów:
 • hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
 • produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
 • produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
 • piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione na tę przesyłkę.


Tagi:
źródło: