| Autor: redakcja1

WTO zajmuje się skargą Chin ws. unijnych ceł w imporcie drobiu

Pod koniec marca br. panel ekspertów Światowej Organizacji Handlu (WTO) rozpoczął prace nad skargą Chin odnośnie unijnych ceł w imporcie drobiu - podaje FAMMU/FAPA.

WTO zajmuje się skargą Chin ws. unijnych ceł w imporcie drobiu

Chiny wystosowały sprzeciw do WTO w tej sprawie w kwietniu 2015 roku. Zdaniem Pekinu, stawki celne są dyskryminujące i do 40% większe w odniesieniu do innych dostawców.
 
Unia Europejska przydziela 96% kontyngentu taryfowego o niskim poziomie ceł dla Brazylii i Tajlandii, a jedynie 4% dla Chin i pozostałych dostawców. Tak niski wolumen dla Chin został ustalony w 2013 r., po epidemii ptasiej grypy w tym kraju. Chińczycy uważają, że sytuacja z jednego roku nie może stanowić stałej podstawy dla dyskryminującego poziomu ceł. W lipcu 2015 r. Chiny złożyły kolejny wniosek o utworzenie panelu dostawców WTO w celu przeanalizowania unijnej taryfy celnej na drób. We wniosku Chińczycy argumentowali, że UE odmówiła zmiany taryfy celnej, która odzwierciedlałaby pozycję Chin jako istotnego dostawcy niektórych produktów drobiowych w latach 2009-2011.
 
W marcowym posiedzeniu panelu ekspertów WTO brali też udział reprezentanci Rosji – jako strona trzecia sporu. Rosyjski minister rolnictwa stwierdził, że jego wkład pomoże wypracować mechanizmy WTO w celu ochrony rosyjskich producentów drobiu, którzy wielokrotnie wyrażali chęć uzyskania dostępu do rynku unijnego.
 
W tym samym okresie, na posiedzeniu Komitetu WTO ds. Barier Sanitarnych i Fitosanitarnych w dn. 16-17 marca br., UE zgłosiła swoje zastrzeżenia co do chińskich barier w handlu. UE argumentuje, że Chiny wprowadzały zbyt restrykcyjne zakazy przywozu drobiu z całych obszarów państw członkowskich UE na skutek ognisk ptasiej grypy. Zdaniem UE, obostrzenia powinny być ograniczone tylko do niewielkich regionów dotkniętych chorobą. W odpowiedzi Chiny argumentowały, że podejmują jedynie środki ostrożności, gdyż niektóre szczepy wirusa wysoce zjadliwej ptasiej grypy pojawiające się w UE, nie występowały nigdy wcześniej na terenie ich kraju. Na zakończenie obrad Komitetu przedstawiciel WTO oświadczył, że Chiny są gotowe do kontynuowania dialogu z UE w celu przywrócenia dwustronnego handlu.Tagi:
źródło: