| Autor: redakcja1

Perspektywy dla światowego rynku drobiu

Perspektywy dla światowego rynku drobiu na 2018 r. są obiecujące, w większości regionów (poza Chinami) wystąpi opłacalność produkcji. Niskie ceny pasz dla drobiu z 2017 r. utrzymają się przynajmniej w pierwszym półroczu 2018 r. lub nawet dłużej, z uwagi na oczekiwane dobre zbiory na półkuli południowej.

Perspektywy dla światowego rynku drobiu
Tegoroczne tempo wzrostu produkcji drobiarskiej na świecie wyniesie 1,3% i będzie dalej poniżej średniej wieloletniej. Główną przyczyną spowolnienia są przedłużające się trudności w Chinach, gdzie oczekiwany jest 4% spadek konsumpcji drobiu. W innych regionach zapotrzebowanie na mięso białe będzie się zwiększać, zwłaszcza z Azji Południowo-Wschodniej i Afryki.
 
Największym zagrożeniem dla globalnego rynku mięsa białego może być powrót ptasiej grypy na półkuli północnej oraz wzrost konkurencyjności ze strony mięsa czerwonego wraz ze zwyżką jego podaży i malejącymi cenami. Będzie to wymagało bardziej zdyscyplinowanej strategii podaży w sektorze drobiarskim. Pojawiające się nowe ogniska ptasiej grypy mogą zakłócić handel drobiem, tak jak to miało miejsce w 2016 r. w USA i w 2017 r. w Europie, Azji i Afryce.
 
Jak wynika z prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z listopada ub.r., w 2017 r. globalna produkcja mięsa drobiu miała zwiększyć się o 0,9% - 1,1 mln ton do 118,2 mln ton. Chińska produkcja drobiu prawdopodobnie zmalała o 5% do 16,3 mln ton, czyli poziomu najmniejszego od 2009 r. Zadecydowały o tym zakaz sprzedaży żywca drobiu na targowiskach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ptasiej grypy oraz niższa dostępność stad prarodzicielskich drobiu. W pozostałej części świata, tj. poza Chinami wytwórczość mięsa drobiu miała w 2017 roku wzrosnąć o 2%.
 
Oczekiwane zwiększenie światowej produkcji pochodziło z USA, Brazylii, UE, Rosji, Indii, Tajlandii i Meksyku. Postęp genetyczny w USA, który faworyzuje hodowlę większych ptaków oraz wzrastająca produktywność pozwoliły w 2017 r. na osiągnięcie 1,8% zwyżki produkcji drobiu do rekordowych 22 mln ton. Poziom wytwarzania w Brazylii zwiększył się o 2,6%, za sprawą konkurencyjnych kosztów produkcji, stabilnych cen pasz oraz rosnącemu popytowi zewnętrznemu. Brazylia zachowała bowiem status kraju wolnego od ptasiej grypy. Choroba ta miała nieznaczny wpływ na wielkość unijnej produkcji, która po 4% zwyżce w 2016 r. zanotowała prawdopodobnie dalszą - 1% w 2017 r. 5% wzrost produkcji przewidywany był też w Indiach, gdzie rozwojowi sektora sprzyja rosnący popyt krajowy, stymulowany coraz większym procesem urbanizacji.


Tagi:
źródło: