| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny drobiem

Polska pod kątem wolumenu jest największym unijnym eksporterem drobiu poza obszar celny UE, ale większa część (blisko 80%) wysyłanego asortymentu drobiowego znajduje nabywców głownie w krajach Unii Europejskiej.

Polski handel zagraniczny drobiem
W związku z występowaniem ognisk grypy ptaków na początku 2020 r. na niektórych obszarach UE, w tym także w Polsce oraz pandemią koronawirusa w okresie wiosennym nastąpiło pogorszenie warunków handlowych, co z kolei przełożyło się na ograniczenie eksportu drobiu z Polski, w tym szczególnie do krajów trzecich. Jednak wzrost eksportu asortymentu drobiowego, notowany w drugiej połowie 2020 r. zrekompensował jego duży spadek w kwietniu i maju 2020 r. W wyniku czego w całym 2020 r. z Polski w ekwiwalencie tuszek wywieziono ponad 1,8 mln ton produktów drobiowych, czyli o 3% więcej niż w 2019 r.
 
Przychody ze sprzedaży asortymentu drobiowego zmalały o 8% do 2,8 mld EUR, co wynikało z konieczności sprzedaży zagranicznej produktów drobiowych po mniejszych cenach transakcyjnych w sytuacji dużej podaży drobiu pochodzącego z produkcji krajowej, przy ograniczeniach w łańcuchach dostaw, wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa. Pomimo tych obostrzeń wolumen eksportu na rynki unijne wzrósł o 4,7% do 1,4 mln ton, co było wypadkową kilku czynników: utrzymującego się od marca 2020 r. sprzyjającego kursu wymiany złotego do waluty unijnej, odpowiednio skalkulowaną ceną oferty krajowej poprawiającą konkurencyjność polskich produktów na rynku unijnym, stopniowym zmniejszaniem ograniczeń logistycznych w handlu międzynarodowym oraz przywróceniem funkcjonowania placówek żywienia zbiorowego i hoteli w letnim sezonie turystycznym. Jednocześnie wolumenu wysyłki asortymentu drobiowego na rynki pozaunijne w 2020 r. zmalał o 3,6% do 427 tys. ton.
 
Przedmiotem wywozy z Polski było głównie mięso - 92%, w tym mięso kurze – 77%, a indycze – 14%, którego za granicę sprzedano 1 484 tys. ton, czyli o 1,6% więcej niż w 2019 r.
 
Odbiorcami mięsa drobiowego były przede wszystkim kraje UE, m.in.: Niemcy - 247 tys. ton, Wielka Brytania - 135 tys. ton, Niderlandy - 124 tys. ton i Francja - 104 tys. ton, a także kraje trzecie – przede wszystkim Ukraina - 86 tys. ton i Ghana - 61 tys. ton.
 
W 2020 r. do Polski sprowadzono 157 tys. ton drobiu, a więc o 17% mniej niż w 2019 r.


Tagi:
źródło: