| Autor: redakcja1

Polski rynek gęsi

Polska zaliczana jest do grupy czołowych producentów gęsi, pierza i puchu gęsiego w Unii Europejskiej. Krajowe pogłowie gęsi w naszym kraju podlega relatywnie nieznacznym zmianom i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie około 1 mln szt. Gęsi produkowane w Polsce przeznaczane są głównie na cele konsumpcyjne. Duże znaczenie gospodarcze ma też gęsi puch i pierze, które mają zastosowanie jako wypełniacz o bardzo dobrych właściwościach termicznych.

Polski rynek gęsi
Szacuje się, że na świecie występuje około 60 ras gęsi. W Polsce dominującą rasą jest Gęś Biała Kołudzka, która stanowi ponad 90% krajowego pogłowia gęsi i jest wynikiem pracy Instytutu Zootechniki – PIB w Kołudzie Wielkiej. Rasa ta odznacza się bardzo dobrymi przyrostami masy ciała, małą zawartością tłuszczu i znakomitym smakiem.

Chów gęsi w Polsce jest skoncentrowany głównie w czterech województwach. W 2022 r. w ujęciu regionalnym największe pogłowie gęsi zlokalizowane było w województwach: kujawsko–pomorskim - 188 tys. szt., łódzkim - 165 tys. szt., wielkopolskim - 156 tys. szt. oraz podlaskim - 152 tys. szt. Łączny udział tych czterech regionów w krajowym pogłowiu gęsi wynosił 68%. W pozostałych województwach populacja gęsi była sporo niższa i kształtowała się od 68 tys. szt. w województwie lubelskim do 2 tys. szt. na terenie województwa dolnośląskiego.


Tagi:
źródło: