| Autor: redakcja1

Polski sektor drobiarski – Nowy raport już dostępny. Fakty, dane i perspektywy

5 sierpnia 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa KRD-IG z prezentacją raportu podsumowującego stan polskiego drobiarstwa. Przedstawione zostały wyniki publikacji KRD-IG i PKO BP pt. „Polski sektor drobiarski - przejściowe problemy czy trwałe załamanie trendu wzrostu produkcji?”.

Polski sektor drobiarski – Nowy raport już dostępny. Fakty, dane i perspektywy
W 2021 polski sektor drobiarski zanotował pierwszy spadek produkcji od momentu akcesji Polski do UE. Dane za pierwsze miesiące 2022 potwierdzają wzrost produkcji drobiarskiej, co prawdopodobnie jest efektem wyższych cen drobiu w drugim kwartale br.
  • Polska jest największym producentem drobiu w UE. Według KE udział Polski w unijnej produkcji drobiu w 2021 wyniósł 19,1%
  • Wartość krajowej produkcji drobiu w latach 2004-2021 rosła w średniorocznym tempie 7,8% w porównaniu do 4% rocznego wzrostu w przypadku całej produkcji rolniczej
  • Udział Polski w unijnej produkcji drobiu zwiększył się z 10% w 2004 r. do blisko 20% w 2020 roku
  • W 2022 roku producenci mięsa drobiowego zmagają się z niepewnością związaną z grypą ptaków, presja kosztów pasz oraz nośników energii oraz turbulentną sytuacją geopolityczną
 
- Polska od 2014 roku jest niekwestionowanym liderem produkcji drobiu w Unii Europejskiej. Wyniki te udaje się osiągać mimo występującej w ostatnich latach grypy ptaków, pandemii COVID-19, czy wzrostu kosztów produkcji. Polski sektor drobiarski to także lider jakości. Na każdym etapie produkcji mięsa drobiowego obowiązują u nas najwyższe unijne standardy zgodne z koncepcją od pola do stołu. Dzięki temu możemy być pewni, że finalny produkt dostępny na półkach sklepowych jest bezpieczny i zdrowy – powiedział na początku konferencji prasowej Dyrektor Generalny KRD-IG Dariusz Goszczyński.

Na konferencji prasowej Mariusz Dziwulski z PKO BP przestawił najważniejsze wnioski z przygotowanego razem z KRD-IG raportu branżowego. Zaprezentowane zostały najnowsze dane dotyczące produkcji drobiu w Polsce oraz problemy, z jakimi zmaga się obecnie ten sektor rolno-spożywczy. Przedstawiciel PKO BP omówił także strukturę eksportu, wpływ grypy ptaków na krajową produkcję oraz pandemii COVID- 19 na decyzje konsumenckie, a także nakreślił perspektywy na rozwój polskiego drobiarstwa.

W trakcie konferencji poruszony również został bardzo istotny dla branży drobiarskiej oraz całego sektora rolno-spożywczego temat braku zabezpieczenia przed niedoborami energii elektrycznej, gazu oraz węgla. Oznacza to, że zbliżający się okres jesienno-zimowy będzie kolejnym wyzwaniem dla branży. Obiekty produkcyjne wymagają utrzymania właściwej temperatury w chowie drobiu, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia np. węgla lub gazu celem ogrzania budynków. Podmioty ubojowe i przetwórcze wymagają zabezpieczenia w gaz i energię elektryczną. Utrzymanie produkcji w okresie jesienno-zimowym wymaga zapewnienia dostępu do powyższych źródeł całemu łańcuchowi produkcyjnemu. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz utrzymanie w trakcie produkcji właściwego dobrostanu zwierząt, konieczne jest zakwalifikowanie sektora rolno-spożywczego jako strategicznej gałęzi gospodarki, umożliwiając jej zachowanie ciągłości produkcji.


Tagi:
źródło: