| Autor: redakcja1

Produkcja drobiu w Polsce

Czynnikiem stymulującym zwiększenie się produkcji drobiu w Polsce jest zapotrzebowanie eksportowe, głównie ze strony krajów Unii Europejskiej, a także krajów trzecich.

Produkcja drobiu w Polsce
Popyt na polski drób jest efektem powstania luki podażowej na rynku unijnym w wyniku ograniczenia przywozu drobiu brazylijskiego. W pierwszej połowie 2018 r. uboje drobiu w Polsce zwiększyły się o 5%, a cały przyrost produkcji został przeznaczony na wywóz.
 
W drugim półroczu 2018 r. szacowane jest nieznaczne spowolnienie tempa zwyżki produkcji mięsa drobiowego w Polsce. Wolniejsze tempo wzrostu produkcji wynika z wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz z przemian strukturalnych w przemyśle drobiarskim. Zgodnie z prognozą IERiGŻ – PIB w całym 2018 r. tempo wzrostu produkcji drobiarskiej w Polsce będzie wyższe niż w roku 2017 i wyniesie 5%.


Tagi:
źródło: