| Autor: redakcja1

Produkcja drobiu w Polsce

Zgodnie z przewidywaniami IERiGŻ-PIB w 2018 r. tempo zwyżki produkcji drobiarskiej w Polsce było wolniejsze niż w roku 2017 i wyniosło 1,5%.

Produkcja drobiu w Polsce
Wolniejsze tempo zwyżki produkcji było efektem przemian strukturalnych, które miały miejsce w krajowym przemyśle drobiarskim oraz wysokiego już wykorzystania mocy produkcyjnych.
 
W 2019 r. determinantami zwiększenia się produkcji drobiu w Polsce będą popyt eksportowy oraz spożycie wewnętrzne. Według analityków KOWR produkcja drobiu w 2019 r. może wzrosnąć do 5% w odniesieniu do roku 2018. szacowana nieduża zwyżka produkcji krajowej będzie wynikiem wolnego tempa wzrostu sprzedaży zagranicznej oraz konsumpcji wewnętrznej.


Tagi:
źródło: