| Autor: redakcja1

Prognoza cen skupu drobiu do grudnia 2018 r.

Ceny kurcząt brojlerów na rynku UE od początku 2018 r. wykazują nieznaczny trend zwyżkowy.

Prognoza cen skupu drobiu do grudnia 2018 r.
 
Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w czerwcu 2018 r. kurczęta brojlery w UE sprzedawano po 188,85 EUR/100 kg, a więc drożej o 1% niż w maju oraz o 2% niż przed rokiem. W czerwcu 2018 r. stosunek cen polskiego i unijnego drobiu były nadal korzystne, ale nieznacznie pogorszyły się w odniesieniu do sytuacji cenowej sprzed roku. Krajowa cena kurcząt brojlerów przeliczona na walutę unijną wyniosła 137,62 EUR/100 kg i była o 27% niższa od ceny notowanej na jednolitym rynku europejskim, podczas gdy przed rokiem cena krajowych kurcząt była mniejsza o 30%.

Dowiedz się więcej o ubezpieczenie drobiu
 
W pierwszym półroczu 2018 r. ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce kształtowały się w granicy o 2–7% większej niż w tym samym czasie 2017 r. Według danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena skupu kurcząt brojlerów w czerwcu 2018 r. była o 7% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 3,52 zł/kg.
 
W lipcu 2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) notowany był wzrost krajowych cen skupu żywca kurzego. W dniach 23–29 lipca 2018 r. za kurczęta brojlery płacono 3,68 zł/kg, a więc więcej o 4% niż przed miesiącem oraz o 8% niż w porównywalnym czasie 2017 r.
 
W czerwcu 2018 r. zahamowana została zapoczątkowana w lipcu ub.r. zniżkowa tendencja cen skupu indyków. W czerwcu 2018 r. za indyki w skupie płacono 4,57 zł/kg, tj. więcej o 1% niż w maju br. Cena skupu indyków była jednak w dalszym ciągu mniejsza o 15% niż przed rokiem. W następnych tygodniach przeważały zwyżki cen skupu indyków. W dniach 23–29.07.2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) za indyki krajowym producentom płacono przeciętnie 4,67 zł/kg. Był to poziom cen o 1,5% wyższy od uzyskanego miesiąc wcześniej, ale o 11% niższy niż przed rokiem.
 
Sytuacja podażowo-popytowa na krajowym rynku drobiu do tego roku będzie prawdopodobnie charakteryzowała się większym tempem wzrostu eksportu od przyrostu produkcji. To przyczyni się do obniżenia podaży mięsa drobiowego na rynku krajowym, przez co ceny skupu kurcząt brojlerów w drugiej połowie 2018 r. będą prawdopodobnie minimalnie większe niż w porównywalnych okresach roku 2017.
 
Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów KOWR ocenił, że ceny kurcząt w skupie mogą przedstawiać się następująco:
  • we wrześniu 2018: 3,50-3,70 zł/kg,
  • w grudniu 2018: 3,40-3,60 zł/kg.
 


Tagi:
źródło: