| Autor: redakcja1

BGŻ BNP Paribas: Polska może stać się beneficjentem przewidywanego wzrostu importu drobiu do Chin

Amerykański Departament Rolnictwa USDA w opublikowanym na początku lutego br. raporcie, przedstawił szacunki na temat rynku drobiu w Chinach w 2016 r. Wynika z nich, że spożycie mięsa drobiowego w tym kraju, nieznacznie zmniejszy się w odniesieniu do roku poprzedniego, wynosząc 12,7 mln t względem 13,4 mln t przed rokiem, co daje spadek o 4 proc.

BGŻ BNP Paribas: Polska może stać się beneficjentem przewidywanego wzrostu importu drobiu do Chin

Jak zauważają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas oznacza to, minimalną zmianę struktury dostaw drobiu na rynek chiński. USDA szacuje, że produkcja drobiu w Chinach w 2016 r. zmaleje o 5 proc. do 12,7 mln. t. Obniżka wynikać będzie z mniejszego przywozu kurcząt reprodukcyjnych przede wszystkim z USA, które przed wprowadzeniem zakazu odpowiadało za 90 proc. importu do Chin, który spowodowany jest rozprzestrzenianiem się ognisk ptasiej grypy na świecie i tym samym trudności w odbudowie stad podstawowych kurcząt brojlerów w kraju. Jak wynika z danych USDA przywóz stad prarodzicielskich kurcząt brojlerów w 2016 r. przez Chiny zmaleje o 30 proc.

Większe za to może być zainteresowanie spożyciem drobiu z zagranicy. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu, import mięsa drobiowego do Chin w 2016 r. może wynieść  400 tys. t , co oznaczałoby zwyżkę o 50 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego. USDA skorygowała w górę swoje wcześniejsze szacunki jeśli chodzi o przywóz w 2016 r. o 140 tys. t.

Biorąc pod uwagę oczekiwane zmiany, można przypuszczać, że Polska także może stać się jednym z beneficjentów przewidywanego wzrostu.

Na początku 2015 r. zamknięto rynek chiński dla USA, największego dostawcy drobiu do Chin w 2014 r., co spowodowało zwyżkę przywozu z Brazylii oraz innych mniejszych dostawców, w tym z Polski. Brazylia w 2015 r. odpowiadała za 75 proc. całkowitego importu mięsa drobiowego do Chin. Udział USA w chińskim wwozie zmalał do 10 proc. Z kolei udział Polski, biorąc pod uwagę cały 2015 r., wyniósł 3 proc.

Dla Polski, Chiny nie są aż tak znaczącym partnerem handlowym jeżeli chodzi o mięso drobiowe. Z danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) wynika, że  udział Chin w kontyngencie polskiego wywozu mięsa drobiowego i przetworów drobiowych w pierwszych 11 miesiącach 2015 r. wynosił jedynie 2 proc.

Jeśli włączyć do tej statystyki dostawy do Hongkongu udział ten wynosiłby w sumie już 5 proc. Znaczenie Chin przejawia się jednak w dość ważnej roli odbiorcy tańszych elementów kurcząt, co pozwala zoptymalizować przychody producentom mięsa drobiowego w Polsce. Największy rynek zbytu polskiego drobiu - UE-28 koncentruje się na zakupach droższych elementów tuszek.

Rynek chiński staje się coraz istotniejszy dla polskich producentów i eksporterów. Jak wynika z danych Eurostatu wolumen eksportu towarów o kodzie CN 0207 z Polski do Chin wzrósł z 0,26 tys. t w 2011 r. do 11,4 tys. t w 2015 r.Tagi:
źródło: