| Autor: redakcja1

W tym roku eksport unijnego drobiu przekroczył już poziom 1 mln ton

Jak wynika z danych Eurostat (za Komisją Europejską), unijny eksport mięsa drobiowego i podrobów (CN 0207) w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. wyniósł 1,04 mln t i był o 9,3 proc. większy niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W tym roku eksport unijnego drobiu przekroczył już poziom 1 mln ton

Eksport drobiu z UE

Jak wyjaśnia Bank BGŻ BNP Paribas, do wzrostu unijnego eksportu przyczyniła się większa sprzedaż do krajów takich jak RPA o 34 proc. do 177 tys. t, Filipiny o 38 proc. do 85 tys. t, Hongkong o 42 proc. do 79 tys. t czy Ukraina o 34 proc. do 65 tys. t. Z drugiej strony zmniejszył się wywóz do Beninu o 21 proc. do 83 tys. t oraz Arabii Saudyjskiej o 12 proc. do 80 tys. t. Kraje te, jeszcze w 2015 r., były odpowiednio drugim i trzecim odbiorcą drobiu z UE-28. Spadek do Arabii Saudyjskiej, zdaniem Komisji Europejskiej (KE) związany jest z rosnącą konkurencją ze strony Brazylii.
 
Poza tym, oczekuje się, że dynamika eksportu w dalszej części roku utrzyma się na wysokim poziomie. Z prognoz KE wynika, że unijny eksport mięsa drobiowego w całym 2016 r. wyniesie 1,51 mln t i będzie o 10 proc. wyższy niż w 2015 r. Czynnikiem wspierającym wzrost eksportu ze Wspólnoty jest szybko wzrastająca produkcja drobiu w skali Unii a także, co również z tym związane, relatywnie niskie ceny mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym. W 2017 r. przewiduje się spowolnienie dynamiki wzrostu eksportu do 2 proc.

Eksport drobiu z Polski

W dużej mierze za wzrost unijnej sprzedaży drobiu w 2016 r. na rynki trzecie odpowiada Polska. Zgodnie z danymi statystyki unijnej, eksport z Polski na rynki nieunijne w analizowanym okresie zwiększył się o 33 proc. do poziomu 148 tys. t. Wciąż jednak jest on relatywnie niski w stosunku do wolumenu eksportu na rynki unijne. Ten, według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r. wyniósł 469 tys. t i był o blisko 13 proc. wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.
 
Biorąc pod uwagę polski eksport drobiu, znaczną dynamikę wzrostu odnotowano w przypadku Ukrainy. Sprzedaż do tego kraju zwiększyła się aż o 70 proc. do blisko 33 tys. t. Ukraina umocniła się tym samym na pozycji największego nieunijnego odbiorcy drobiu z naszego kraju. Udział tego kraju w łącznym wywozie z Polski poza Unię wyniósł 22 proc.
 
Silnie, biorąc pod uwagę analizowany okres, wzrastał również eksport na rynki azjatyckie, szczególnie do Chin o 13 proc. do 10,1 tys. t i Hongkongu o 27 proc. do 18,1 tys. t, ale również na Filipiny. Do tego ostatniego kraju wysłano blisko 5,3 tys. t mięsa i podrobów drobiowych, podczas gdy jeszcze rok wcześniej zaledwie 28 t. Wzrost zainteresowania na rynku chińskim wynika natomiast z obniżającej się produkcji w tym kraju. Zgodnie z prognozami FAO w 2016 r. zmniejszyć się może ona o 5 proc. W 2016 r. wyeksportowano z Polski 5,1 tys. t mięsa i podrobów drobiowych na Kubę. Było to możliwe dzięki otwarciu tego rynku dla polskiego mięsa drobiowego na początku 2016 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!