| Autor: redakcja1

Spadek produkcji drobiu

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w lutym 2019 r. ok. 209 tys. t mięsa drobiowego, a więc mniej o 12,2% niż przed miesiącem, ale więcej o 7,7% niż przed rokiem.

Spadek produkcji drobiu
Biorąc pod uwagę mniejszą liczbę dni roboczych w lutym, obniżka produkcji w stosunku do stycznia wyniosła jedynie 2,6%. Dynamika produkcji przemysłowej w pierwszych dwóch miesiącach br. była wyższa o 9,3% niż w porównywalnym okresie 2018 r.
 
W styczniu 2019 r. eksport mięsa drobiowego zwiększył się o 13% względem grudnia i o 12,6% wobec stycznia 2018 r. Dynamika zwyżki sprzedaży zagranicznej sporo wyprzedzała więc tempo przyrostu produkcji przemysłowej.
 
Eksport stanowił aż 48% produkcji mięsa drobiowego wytwarzanej w dużych zakładach przemysłowych. W styczniu 2018 r. udział wysyłki w produkcji wyniósł 47%. Import był o 45% wyższy niż przed miesiącem i o 22,4% mniejszy niż przed rokiem. Mimo to, presja popytowa na rynku krajowym znajdowała odzwierciedlenie w cenach.


Tagi:
źródło: