| Autor: redakcja6

Sytuacja na rynku jaj w Polsce i Unii Europejskiej w 2013 roku

Z danych GUS wynika, że w 2013 roku produkcja jaj kurzych w Polsce ukształtowała się na poziomie 10 mld sztuk, w tym jaj spożywczych 9 mld sztuk – podała FAMMU/FAPA.

Sytuacja na rynku jaj w Polsce i Unii Europejskiej w 2013 roku
W porównaniu z rokiem poprzednim w 2013 roku produkcja jaj spożywczych w Polsce wzrosła o 5,9%, ale była jednocześnie o 3,2% niższa niż w 2011. Zdaniem ekspertów, spadek produkcji odnotowany w 2012 roku spowodowany był wymianą klatek dla kur niosek i związanymi z tym wysokimi kosztami.
 
Niemniej w 2013 roku poziom wytwórstwa zaczął się stopniowo odbudowywać, a ceny polskich jaj spożywczych znacznie zmalały i przeciętnie w całym ubiegłym roku wyniosły 32,2 zł/100 sztuk. Oznacza to, że notowania jaj były o 20% niższe w relacji rocznej. Natomiast w skupie jaja potaniały o 30% do 3308 zł/tonę. Tendencji spadkowej sprzyjały także taniejące pasze, wzrost podaży, jak również spadek cen na rynku unijnym.
 
Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ubiegłym roku produkcja brutto jaj i przetworów jajecznych w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 7,4 mln ton i była o 2% wyższa niż w 2012 roku. Tymczasem spożycie wzrosło tylko o 0,2% w relacji rocznej i wyniosło na jednego mieszkańca 12,22 kg.
 
Jak czytamy w FAMMU/FAPA, w pierwszym półroczu 2013 roku średnie unijne ceny jaj spożywczych spadły z uwagi na odbudowę produkcji jaj i zrównoważenie sytuacji popytowo-podażowej. Wpływ na obniżkę cen miało także zniesienie przez Komisję Europejską w grudniu 2012 roku ostatnich refundacji eksportowych jaj i przetworów jajecznych.
 
Natomiast od połowy roku obserwowano odwrócenie tej tendencji i jaj znów zaczęły drożeć. W związku z tym średnia unijna cena sprzedaży jaj klasy L i M wyniosła 129,1 euro/100 kg i była o 21% niższa niż w ujęciu rocznym.
 
W Polsce jaja potaniały w tym samym stopniu do 129,2 euro/100 kg, przekraczając przeciętne notowania Unii zaledwie o 0,1%.
 
Według ekspertów, wskutek spadku cen jaj znacznie pogorszyła się opłacalność produkcji jaj w Unii Europejskiej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!