spożycie jaj i strony powiązane

 • 2019-05-28

  Spadek eksportu jaj

  Drób i jaja

  W pierwszych dwóch miesiącach 2019 r. sprzedano za granicę mniej o 8,2% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 4,6% przetworów z jaj.

 • 2019-05-15

  Mniejszy eksport jaj

  Drób i jaja

  W 2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj.

 • 2019-05-15

  Wysoka opłacalność chowu kur niosek

  Drób i jaja

  Na szczeblu produkcji fermowej wysoka rentowność chowu kur niosek, wywołana dobrą koniunkturą na rynku jaj konsumpcyjnych w 2018 r., na początku br. wygasła.

 • 2019-05-08

  Spadek eksportu jaj

  Drób i jaja

  2018 r. za granicę sprzedano mniej o 18% jaj w skorupkach niż w roku poprzednim i o 12,5% przetworów z jaj. Import jaj świeżych był niższy o 22%, a przetworów z jaj o 46% wyższy w porównaniu z 2017 r.

 • 2019-01-04

  Handel jajami i ich spożycie

  Drób i jaja

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018 r. wyeksportowano za granicę o 22,5% mniej jaj w skorupkach niż przed rokiem, natomiast wywóz przetworów z jaj zmalał o 10%.

 • 2018-11-18

  Spożycie jaj konsumpcyjnych maleje

  Drób i jaja

  W 2018 r. miesięczne spożycie jaj na jedną osobę w gospodarstwach domowych wyniosła 11,42 szt., tzn. była o 2,9% mniejsza niż w 2017 r.

 • 2018-10-23

  Spadek spożycia jaj

  Drób i jaja

  W czwartym kwartale 2017 r. miesięczne spożycie jaj w gospodarstwach domowych wyniosło 11,6 szt/osobę i było o 4,1% mniejsze niż w porównywalnym okresie 2016 r.

 • 2018-05-29

  Handel i konsumpcja polskich jaj

  Drób i jaja

  W pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. wyeksportowano za granicę o 86,4% więcej jaj w skorupkach niż przed rokiem. Wywóz przetworów z jaj zmalał o 0,2%.

 • 2018-05-10

  Handel i konsumpcja jaj

  Drób i jaja

  W styczniu 2018 r. sprzedano za granicą o 142,2% więcej jaj w skorupkach niż rok wcześniej.

 • 2018-04-26

  Ceny jaj wracają do przeciętnego poziomu

  Drób i jaja

  Po okresie zwyżek, ceny jaj wracają do przeciętnego poziomu. W drugiej połowie 2017 r. były one na najwyższym poziomie od 2012 r., kiedy to ograniczenia odnośnie chowu kur klatkowych istotnie zmniejszyły podaż jaj na rynku, doprowadzając do paniki i masowego wykupu jaj w sklepach.

 • 2017-12-23

  Handel jajami i ich spożycie

  Drób i jaja

  Od sierpnia 2017 r. występuje silny zwyżkowy trend cen na europejskim rynku jaj, która nasila się w kolejnych miesiącach.

 • 2017-10-22

  Eksport i spożycie jaj konsumpcyjnych

  Drób i jaja

  W 2016 r. eksport jaj konsumpcyjnych z Polski był większy o 1,2%, a import o 16,1% niż w roku poprzednim. Wywóz przetworów z jaj wzrósł o 30,2%, natomiast import o 33,8%.

 • 2017-07-29

  Wzrost eksportu jaj i przetworów jajecznych z Polski

  Drób i jaja

  W 2016 r. eksport jaj konsumpcyjnych z Polski był wyższy o 1,2%, a import o 16,1% niż w roku poprzednim. Z kolei wywóz przetworów z jaj zwiększył się o 30,2%, natomiast przywóz o 33,8%.

 • 2016-10-27

  Światowy Dzień Jaja

  Ze świata

  W dniu 14 października br. odbyły się dwudzieste pierwsze obchody Światowego Dnia Jaja.

 • 2016-03-24

  Statystyczny Polak zjada około 160 szt. jaj rocznie

  Drób i jaja

  Przeciętny polski konsument zjada około 160 sztuk jaj rocznie pod różnymi postaciami, a mieszkaniec krajów Europy Zachodniej blisko 240 sztuk. W Polsce rocznie produkuje się ponad 9 mld sztuk jaj konsumpcyjnych, z czego ok. 40 proc. trafia na rynki zagraniczne, głównie do Niemiec, Holandii, Włoch i Czech.