| Autor: redakcja1

Wahania cen na rynku indyków

Jak wynika z danych MRiRW (za MF) na rynku indyków, po wzrostach cen do poziomu 6,02 zł/kg na początku czerwca (2-8.06.2014), w następnych tygodniach obserwowaliśmy nieduże, bo 1% - o 0,06 zł/kg zniżki do średniego poziomu 5,96 zł/kg w pierwszych czterech tygodniach lipca – podaje Bank BGŻ.

Wahania cen na rynku indyków
Taki stan rzeczy wskazuje na względną równowagę czynników popytowo-podażowych na rynku. Z drugiej strony, aktualny poziom cen oznacza 4,6% spadek w ujęciu rocznym.
 
Niemniej jednak ceny pasz, będących głównym komponentem kosztów produkcji, były w czerwcu o 7% - 117 zł/t mniejsze w skali roku, co miało wpływ na poprawę rentowności produkcji indyków. Za kilogram żywca w czerwcu 2014 roku można było nabyć 4,10 kg paszy w odniesieniu do roku poprzedniego, kiedy relacja ta była na poziomie 3,79.

Poprawa wyników finansowych zachęciła zapewne producentów do zwiększenia kontyngentu produkcji. Dane GUS odnośnie wstawień piskląt za maj wskazują na 29% przyrost w skali roku. Także w czerwcu wstawienia były o 22% - 0,51 mln szt. wyższe i osiągnęły granice 2,76 mln szt.

Przy cyklu tuczu trwającym średnio dla indyczek 3,5 miesiąca i indorów do 5 miesięcy, ptaki te powinny trafić na rynek w okresie od sierpnia do października. Można się zatem oczekiwać, że tak duży wolumen żywca na rynku będzie hamować sezonowe zwyżki cen. Co więcej, obserwowane spadki cen pasz mogą dodatkowo wywierać presję na zmniejszenie się cen żywca.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!