| Autor: redakcja1

Wzrost eksportu mięsa i podrobów drobiowych, pomimo ograniczeń związanych z grypą ptaków

W pierwszych pięciu miesiącach 2017 r., mimo ograniczeń w handlu z krajami trzecimi w związku z występującym na terytorium Polski wirusem grypy ptaków (ostatnie – 65 ognisko u drobiu zostało potwierdzone 16 marca 2017 r.), kontynuowana była tendencja wzrostowa w eksporcie mięsa i podrobów drobiowych, jednak jego dynamika była wyraźnie spowolniona w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r.

Wzrost eksportu mięsa i podrobów drobiowych, pomimo ograniczeń związanych z grypą ptaków
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) eksport mięsa i podrobów drobiowych (CN 0207) z Polski w okresie I-V 2017 r. wyniósł 432 tys. t i był większy niż rok wcześniej o 7,4%, tj. o 30 tys. t. Wpływy z eksportu wzrosły zaledwie o 2,4% do 728,4 mln euro. Eksportowane mięso i podroby drobiowe trafiały głównie do krajów UE-28, jednak ich udział w strukturze eksportu zmniejszył się o 2 pkt. proc. do 77% na rzecz krajów pozaunijnych (23%).
 
Zdaniem ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas, do krajów UE-28 wyeksportowano w tym czasie 333 tys. t mięsa i podrobów drobiowych za 657 mln euro, co oznacza wzrost odpowiednio o 4,3 i 1,7%. Głównym odbiorcą mięsa i podrobów drobiowych z Polski pozostają Niemcy (20% udziału w wartości eksportu), które w okresie I-V 2017 r. zakupiły w Polsce 63 tys. t tych wyrobów za 147 mln euro. Na drugiej pozycji z 13% udziałem uplasowała się Wielka Brytania (37 tys. t za 93 mln euro), a w dalszej kolejności Francja (35 tys. t za 75 mln euro) oraz Czechy (32 tys. t za 57 mln euro) i Holandia (29 tys. t za 54 mln euro).
 
Obserwuje się postępującą dywersyfikację rynków zbytu. Zyskują na znaczeniu odległe kraje pozaunijne. Wśród tych krajów najwięcej mięsa i podrobów drobiowych sprzedano do Hongkongu – 16 tys. t za 22 mln euro (wzrost wartości eksportu o 56%), Beninu – 7,6 tys. t za 6,3 mln euro (wzrost o 21%), Ghany – 6,4 tys. t za 5,2 mln euro oraz Macedonii – 5,1 tys. t za 3,7 mln euro. Pojawili się też nowi odbiorcy, to m.in.: Gabon, Kongo oraz Liberia. Od 20 lipca 2017 r. Polska jest oficjalnie wolna od wirusa grypy ptaków. W związku z powyższym import polskich produktów drobiowych może być wznowiony do części krajów pozaunijnych, które na przełomie 2016/2017 r. wprowadziły embargo na polski drób.
 
Jak wynika ze wstępnych danych Eurostat w okresie I-IV 2017 r. przedmiotem unijnego handlu było 1,67 mln t mięsa i podrobów drobiowych (CN 0207), z tego 1,22 mln t to eksport wewnątrzunijny (73% wolumenu eksportu), a 0,44 mln t eksport do krajów trzecich. Polska jest drugim największym eksporterem mięsa drobiowego w UE z ponad 20% udziałem w unijnym handlu. Nieznacznie wyprzedza nas tylko Holandia (23%), natomiast daleko za nami jest Belgia (11%) oraz Niemcy (9%) i Francja (8%). W eksporcie tego mięsa do krajów trzecich również przoduje Holandia z 22% udziałem w eksporcie poza UE, na drugiej pozycji jest Polska (19%), a na trzeciej Francja (18%).


Tagi:
źródło: