| Autor: redakcja1

Eksport produktów mlecznych

Polskie produkty mleczne znajdują uznanie na rynkach zagranicznych, w wyniku czego krajowy przemysł przetwórczy na rynku mleka od akcesji Polski do UE pozostaje eksporterem netto.

Eksport produktów mlecznych
W okresie trzech kwartałów 2021 r. przychody z wysyłki produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską ukształtowały się na poziomie większym niż rok wcześniej.

W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wartość eksportu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2 mld EUR - 9 mld zł i była większa o 9% niż w okresie styczeń–wrzesień 2020. Wpływy z wysyłki tego asortymentu stanowiły 7% udziału w wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Głównym kierunkiem wywozu produktów mlecznych z Polski były kraje UE-27. W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 65% wobec 63% przed rokiem. Jednocześnie wpływy uzyskane z eksportu do UE-27 wzrosły o 13%, do 1,3 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy z 380 mln EUR i 19% wartości, Czechy z 123 mln EUR i 6%, Włochy z 105 mln EUR i 5% i Niderlandy z 92 mln EUR i 5%.

Udział sprzedaży artykułów mleczarskich do krajów WNP był nieznaczny i w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wyniósł 5%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 100 mln EUR, a więc niższym o 7% niż w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. Produkty mleczne dostarczano przede wszystkim na Ukrainę - 4% wartości wywozu za 87 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych, ale nienależących do WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 30% względem 31% rok wcześniej. Wpływy otrzymane z eksportu osiągnęły 602 mln EUR, czyli więcej o 6% niż w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. Największy udział w eksporcie miały Wielka Brytania, Chiny i Algieria - po 5% wartości wywozu za odpowiednio 101 mln EUR, 98 mln EUR i 93 mln EU, a także Arabia Saudyjska - 2% za 41 mln EUR.

W strukturze asortymentowej wysyłka produktów mlecznych od lat dominującą pozycję z 34% udziałem zajmują sery i twarogi. W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wartość wywozu tej grupy towarowej wyniosła 679 mln EUR i była większa o 9% niż w analogicznym okresie 2020 r.

Głównym kierunkiem zbytu serów i twarogów były kraje UE-27, z 67% udziałem w wartości wywozu - 452 mln EUR, przede wszystkim Niemcy - 73 mln EUR i 11% udziału w wartości wysyłki tej grupy towarowej i Czechy - 69 mln EUR i 10%, a także Włochy - 61 mln EUR i 9% oraz Słowacja - 39 mln EUR i 6% i Rumunia - 37 mln EUR i 5%. Poza obszar celny UE sery i twarogi wysyłano m.in.: na Ukrainę - 67 mln EUR i 10% udziału, do Wielkiej Brytanii - 49 mln EUR i 7% oraz Arabii Saudyjskiej - 26 mln EUR i 4%.


Tagi:
źródło: