| Autor: redakcja1

Eksport serów

W okresie styczeń–lipiec 2022 r. w strukturze eksportu dominującą pozycję zajmowały sery i twarogi, których wysyłka odpowiadała za 30% wpływów - 3,1 mld zł otrzymanych ze sprzedaży zagranicznej produktów mlecznych z Polski. W tej grupie towarowej największy udział, bo 65% wartości eksportu serów i twarogów ogółem stanowiły sery dojrzewające.

Eksport serów
W okresie styczeń–lipiec 2022 r. wartość wysyłki serów dojrzewających wyniosła 2 mld zł i była większa o 20% niż w analogicznym okresie 2021 r. Sery dojrzewające dostarczano głównie do UE-27, szczególnie do Czech - 13% i 56 mln euro, Włoch - 9% i 38 mln euro, Niemiec - 8% i 36 mln euro oraz na Słowację - 8% i 33 mln euro. Poza Unią Europejską polskie sery dojrzewające znajdowały nabywców głównie: w Ukrainie - 10% i 44 mln euro, Arabii Saudyjskiej - 5% i 21 mln euro oraz Wielkiej Brytanii - 4% i 18 mln euro.

Eksport serów świeżych, serwatkowych i twarogów zwiększył się w okresie styczeń–lipiec 2022 r. o 44% do 234 mln euro. Najważniejszym kierunkiem eksportu były kraje UE-27 (194 mln euro – 83% udziału w wartości wywozu), przede wszystkim: Niemcy z 17% wartości za 40 mln euro, Włochy z 12% za 28 mln euro, Rumunia z 10% za 23 mln euro oraz Hiszpania z 7% za 16 mln euro. Spośród krajów pozaunijnych największy udział w eksporcie miały Wielka Brytania z 10% wartości wywozu za 22 mln euro i Ukraina z 3% za 8 mln euro.


Tagi:
źródło: