| Autor: redakcja1

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska po III kw. wypracowała zysk netto na poziomie 493,4 mln zł

Zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska narastająco po III kw. wyniósł 493,4 mln zł i był wyższy o 54,4% w ujęciu r/r.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska po III kw. wypracowała zysk netto na poziomie 493,4 mln zł
 W samym III kw. zysk netto wyniósł 114,8 mln zł i był niższy niż rok wcześniej o 12,3% głównie z uwagi na koszty finalizowanej właśnie integracji (po przejęciu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska) oraz zawiązaną rezerwą, utworzoną po wyroku TSUE, dot. proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto III kw. 2019 r. wyniósłby 198,4 mln zł i byłby wyższy o 39,7% w ujęciu r/r.
 
Główne informacje finansowe po III kw.:
 • Suma bilansowa: 107,6 mld zł, +49,7% r/r (+0,9 k/k)
 • Wartość udzielonych kredytów: 77,8 mld zł, +36,4 r/r (+1,6% k/k)
 • Depozyty klientów: 83,3 mld zł, +61,2% r/r (+0,9% k/k) - dobra pozycja płynnościowa pozwalająca na optymalizację kosztów finansowania
 • Wynik odsetkowy: 2.363,4 mln zł, wzrost o 62,7% r/r (+0,5% k/k)
 • Wynik prowizyjny: 612,6 mln zł, wzrost o 59,3% r/r (+2,1% k/k)
 • Wynik z działalności bankowej: 3.412,5 mln zł, +64,8% r/r (-7,4% k/k)
 • Dochody podstawowe (tj. po wyłączeniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zawierających zdarzenia jednorazowe): 3.438,6 mln zł, +65,4% r/r, +1,8% kw/kw
 • Ogólne koszty administracyjne w III kw., łącznie z amortyzacją: 2.170,4 mln zł, +72,4% r/r, (+1,4% k/k), bez kosztów integracji w wysokości 263,1 mln zł wyższe o 53,6% r/r (+1,4% k/k)
 • Koszty ryzyka na poziomie: 61 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów (+7 pb r/r)
 • Wskaźniki rentowności i efektywności kosztowej (z wyłączeniem kosztów integracji): ROE 8,8% (+2,1pp r/r), C/I 55,8% (+4,1pp r/r)
 • Współczynnik kapitału Tier 1: 12,78% (+46 pb r/r)
Główne informacje biznesowe dot. III kw.: 
 • Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kw. 2019 r. - wzrost o 163,6% r/r (+7,1% k/k)
 • Sprzedaż kont osobistych w III kw. 2019 – wzrost o 28,0% r/r (+20,5% k/k), pozytywnie przyjęta nowa oferta dla klientów detalicznych
 • Uruchomienie nowego systemu bankowości elektronicznej GOonline oraz upgrade aplikacji mobilnej GOmobile, (363 tys. użytkowników mobilnych na koniec III kw.), które razem tworzą jeden spójny ekosystem.
 W samym III kw. zysk netto Grupy wyniósł 114,68 mln zł i jest niższy kwartał do kwartału o 47,1%, na co wpłynęły zdarzenia jednorazowe w II kw. i III kw. W III kw. w związku z wyrokiem TSUE, Bank zawiązał rezerwę wysokości 48,8 mln zł dotyczącą proporcjonalnego zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, natomiast w II kw. wynik powiększyła jednorazowo sprzedaż działalności faktoringowej (+45 mln zł brutto). Narastająco, po 9 miesiącach, zysk netto Banku wyniósł 493,4 mln zł, zaś po wyłączeniu kosztów integracji zysk netto wyniósłby po III kw. 709,0 mln zł.
 
- Za nami kwartał pełen wyzwań, w którym naszą uwagę koncentrowaliśmy przede wszystkim na przygotowaniach do migracji systemów operacyjnych. W najbliższy weekend czeka nas finał tej operacji. Jednocześnie mimo ogromnego zaangażowania w ten proces udało się nam odnotować pozytywne dynamiki biznesowe w wielu obszarach. Liczę, że udana integracja informatyczna stworzy nam przestrzeń do osiągnięcia pełnej efektywności biznesowej i generowania wyników odpowiadających naszym aspiracjom i pozycji rynkowej mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.
 
Na koniec września 2019 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 527 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 95 Punktów Obsługi Klienta. Bank obsługiwał 3,8 mln klientów.
 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)
Rachunek zysków i strat
9 miesięcy
do 30.09.2019
9 miesięcy
do 30.09.2018
zmiana r/r
Wynik z tytułu odsetek
2 363 447
1 453 079
62,7%
Wynik z tytułu opłat i prowizji
612 610
384 672
59,3%
Wynik z działalności bankowej
3 412 508
2 070 535
64,8%
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja
(2 170 377)
(1 258 927)
72,4%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości
(340 849)
(219 115)
55,6%
Wynik na działalności operacyjnej
901 282
592 493
52,1%
Zysk netto
493 423
319 499
54,4%
Przypadający na jedną akcję w zł
3,35
3,61
-7,2%
 
Bilans
30.09.2019
31.12.2018
Zmiana
Aktywa razem
107 555 619
109 022 519
-1,3%
Kredyty łącznie (brutto)
77 785 295
76 595 082
1,6%
Zobowiązania wobec klientów
83 348 683
87 191 708
-4,4%
Kapitał własny razem
11 046 676
10 559 813
4,6%
Adekwatność kapitałowa
30.09.2019
31.12.2018
Zmiana
Łączny współczynnik kapitałowy
15,06%
14,63%
+43 pb
Współczynnik kapitału Tier 1
12,78%
12,38%
+40 pb
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!