| Autor: redakcja1

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w I poł. 2019 r. wypracowała 378,7 mln zł zysku netto

Zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w I poł. 2019 r. ukształtował się na poziomie 378,7 mln zł, co oznacza wzrost o 101% w stosunku do ubiegłego roku (przed przejęciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska). W II kw. br., który był już w pełni porównywalny z I kw., wzrost zysku netto wyniósł 34,3%.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w I poł. 2019 r. wypracowała 378,7 mln zł zysku netto
Główne informacje finansowe:
 • Dalsza poprawa rentowności: ROE 7.1%, a z wyłączeniem kosztów integracji 9,5%
 • Wynik z działalności bankowej: 2 322 mln zł, dynamika 72,9% r/r (+2,8% k/k), z wyłączeniem kosztów integracji +3,4% k/k
 • Wynik odsetkowy: na poziomie 1 565 mln zł, wzrost o 65,5% r/r (+3,1% k/k)
 • Wynik prowizyjny: 407,1 mln zł, wzrost o 61,1% r/r (-2,3% k/k)
 • Ogólne koszty administracyjne łącznie z amortyzacją: 1454 mln zł, wyższe o 69,9% r/r, natomiast niższe o 4,4% k/k (bez kosztów integracji niższe o 11,7% k/k)
 • Koszty ryzyka stabilne i pod kontrolą: 55 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów brutto
 • Suma bilansowa: 106,5 mld zł, spadek o 2,3% w porównaniu z końcem ub. r., na co głównie miała wpływ sprzedaż działalności faktoringowej
Główne informacje biznesowe:
 • Przeprowadzony rebranding – rozwój oferty pod nową marką oraz ujednolicenie sieci i obsługi klientów
 • Nowy system bankowości elektronicznej – start GOonline od lipca br.
 • Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w I poł. 2019 r. – wzrost o 176,2% r/r (+5,1% k/k)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych w I poł. 2019 r. – wzrost o 27,7% r/r (+2,8% k/k)
 • Rozwój oferty kredytów na instalacje odnawialnych źródeł energii dla klientów indywidualnych, sfinansowano ok. 3 300 instalacji fotowoltaicznych (+311% r/r)
- Historyczne podwojenie zysku netto rok do roku pokazuje wyraźnie drogę, jaką Bank przebył w ostatnich kwartałach i jest potwierdzeniem skutecznie wdrażanej strategii wzrostu. Wypracowany zysk netto, po wyłączeniu kosztów integracji, przekroczyłby 510 mln zł, co świadczy o potencjale dochodowym i wzrostowym Banku. Cały czas jesteśmy w procesie budowy nowego Banku, dokonaliśmy wielu zmian, ale przed nami dalsza ciężka praca nad sukcesywnym podnoszeniem jakości obsługi klientów, rozwojem produktów i usług w nowym cyfrowym formacie, a także dalszą optymalizacją procesów i realizacją synergii kosztowych – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.
 
Wynik z działalności bankowej w I poł. roku wzrósł do poziomu 2,3  mld zł, tj. o 72,9%. w ujęciu rocznym i o 2,8%. w ujęciu kwartalnym, głównie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego, który w I poł. przekroczył 1,5 mld zł i jest o 65,5% wyższy niż rok wcześniej oraz 3,1% wyższy niż kwartał wcześniej. Grupa zanotowała wzrost wolumenów kredytowych o 35,8% rok do roku oraz wzrost depozytów o 53,0% przy jednoczesnej optymalizacji marży. Przychody pierwszego półrocza zawierają wynik ze sprzedaży działalności faktoringowej w kwocie 45 mln zł.
 
Łączne koszty integracji w I poł. 2019 r. wyniosły 162,9 mln zł (3,5 mln zł w I poł. 2018 r.). Główne wydatki to dostosowanie systemów IT, rebranding oraz przyspieszona amortyzacja systemów informatycznych. Efektywność Grupy mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów, poprawiła się – wskaźnik ten po wyłączeniu kosztów integracji wyniósł 55,6%.
 
W I półroczu 2019 Grupa odnotowała dalszą poprawę sytuacji kapitałowej wspieranej rosnącym zyskiem netto. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,12%, a współczynnik kapitału Tier 1 – 12,84% (wzrost odpowiednio o 1,33 p.p. i 2,03 p.p. r/r).
 
Na koniec czerwca 2019 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 544 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej oraz 101 Punktów Obsługi Klienta. Od początku procesu połączenia do końca czerwca br., w ramach działań optymalizacyjnych Banku, zostało zamkniętych 150 oddziałów. Zatrudnienie w Grupie BNP Paribas Bank Polska wyniosło 10 673 etatów, co oznacza spadek o 700 etatów od połączenia z RBPL 31 października 2018 r. Na koniec II kw. 2019 r. Bank obsługiwał 3,78 mln klientów.
 
Bank otrzymał nagrodę „Lider dostępności” w kategorii sieć placówek, za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
 
Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu Bankiem zostało dostrzeżone w tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Bank zajął pierwsze miejsce zarówno w klasyfikacji generalnej jak również w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. Już kilka lat temu, jako pionierzy zapoczątkowaliśmy proces wychodzenia z finansowania sektora węglowego, zaprzestaliśmy również współpracy z sektorem tytoniowym i branżą hodowli zwierząt futerkowych. Jednocześnie Bank, rozwija ofertę produktów i usług wspierających klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Począwszy od marca 2019 r. Bank, w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), pozyskał środki z unijnego programu ELENA (European Local Energy Assistance) na wsparcie termomodernizacji budynków wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!