| Autor: redakcja1

Jakie dokumenty złożyć do KRUS przy powiększeniu gospodarstwa?

Akt notarialny kupna-sprzedaży (umowa dzierżawy) w oryginale do wglądu i gotowa kopia do archiwów oraz nakaz podatkowy rolnik zobowiązany jest przedłożyć w KRUS w chwili powiększenia gospodarstwa rolnego (w drodze kupna lub dzierżawy gruntu) w celu naliczenia składki zdrowotnej, wraz z podaniem podstawy prawnej.

Jakie dokumenty złożyć do KRUS przy powiększeniu gospodarstwa?
Akt notarialny jest obszernym dokumentem i kopiowanie go stanowi problem dla rolników. Zawarte są w nim informacje, których rolnik nie chce ujawniać, nie mając pewności kto ma wgląd do archiwów KRUS i jak długo dokumenty będą tam przechowywane. Ponadto akt notarialny nie od razu jest wpisywany do Ksiąg Wieczystych i dodatkowo przysługuje termin na odwołanie, a więc nie może stanowić podstawy bezzwłocznego zgłaszania transakcji.
 
Zdaniem izb rolniczych, wystarczającymi dokumentami w takiej sytuacji powinien być nakaz podatkowy i oświadczenie rolnika o dacie nabycia gruntu.


Tagi:
źródło: