| Autor: redakcja1

Jakie zmiany czekają podatników w 2018 roku?

Nowy 2018 rok niesie ze sobą szereg zmian dla podatników. Producenci rolni korzystający ze zwolnienia w VAT mają status rolnika ryczałtowego i większość tych zmian ich nie dotyczy.

Jakie zmiany czekają podatników w 2018 roku?
Jednakże w sytuacji, gdy rolnik sam zrezygnuje ze zwolnienia w VAT i zarejestruje się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT czynny, musi być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi. Może się także zdarzyć, że rolnik ryczałtowy straci swój status i będzie musiał przejść na rozliczenie podatku na zasadach ogólnych. Dzieje się tak w momencie, gdy osiągnie w ciągu roku podatkowego przychód w wysokości 2 milionów euro. Te wyrażone w euro kwoty przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, zatem limit przychodu na 2018 rok wynosi 8.627.400 zł.

W szczególności od nowego roku wchodzą w życie następujące zmiany:

 1. Przesyłanie deklaracji w formie elektronicznej
  Od 1 stycznia 2018 roku każdy czynny podatnik VAT będzie miał obowiązek przesyłania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Można to zrobić przy pomocy podpisu kwalifikowanego lub potwierdzając „dane autoryzujące”, na które składają się: NIP lub PESEL podatnika, imię, nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest dokument elektroniczny, czyli w 2018 roku trzeba będzie podać przychód z deklaracji za rok 2016.
 2. JPK – Jednolity Plik Kontrolny
  Od 1 stycznia 2018 roku każdy czynny podatki VAT będzie miał obowiązek przesyłania raz w miesiącu, w terminie składania deklaracji VAT, jednolitego pliku kontrolnego, który zawiera informacje na temat faktur uwzględnionych w deklaracji VAT. Rolnicy nie korzystający z usług profesjonalnych biur rachunkowych mogą mieć utrudnione zadanie ze spełnieniem tego warunku, ale Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw podatnikom i udostępniło na swojej stronie bezpłatną aplikację Klient JPK 2.0 do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT.
 3. Jak wynika z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej od stycznia 2018 roku zostaną one obniżone.
 4. Rolnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zyskają możliwość odliczania wyższego odpisu jednorazowej amortyzacji . Ustawodawca podniósł limit z 3.500 zł na 10.000 zł. Od 2018 roku kupując środek trwały lub wartość niematerialną i prawną o wartości do 10.000 zł będzie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia go do używania.
 5. Od 2018 roku podatnicy zyskają możliwość niewpłacania zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej jeżeli podatek należny nie przekroczy 1.000 zł licząc narastająco od początku roku.
 6. Split payment – czyli mechanizm podzielonej płatności w VAT
  Mechanizm ten wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku i oznacza dokonywanie płatności za fakturę na dwa rachunki bankowe. W uproszczeniu kwotę netto będziemy przekazywać na rachunek bieżący przedsiębiorcy, a kwotę VAT na wydzielony rachunek do obsługi VAT. Dostęp do środków na rachunku bieżącym nadal będzie nieograniczony, natomiast z konta VAT będzie można tylko opłacić VAT innemu kontrahentowi lub dokonać przelewu do urzędu skarbowego z tytułu VAT. Zmiana ta będzie dobrowolna, ale stosowanie jej ma przynieść bonusy dla podatnika w postaci przyspieszonego do 25 dni zwrotu VAT, braku sankcji w VAT czy też zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!