| Autor: mikolaj

KRIR: Rolnik pobierający rentę strukturalną powinien mieć możliwość podjęcia pracy

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o zmianę przepisów art. 13 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2001 r. nr 52, poz. 539) w zakresie umożliwienia osobie pobierającej rentę strukturalna podjęcie dodatkowej pracy.

KRIR: Rolnik pobierający rentę strukturalną powinien mieć możliwość podjęcia pracy

Praca na rencie strukturalnej

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że według obowiązujących przepisów, rolnik pobierający rentę strukturalną nie może otrzymywać żadnego wynagrodzenia, które podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Wysokość renty strukturalnej jest w wielu przypadkach niewystarczająca do utrzymania gospodarstwa domowego, a dodatkowo osoby ją pobierające przekazały swoje gospodarstwo młodemu rolnikowi i zrezygnowały tym samym z jedynego źródła swojego dochodu. Często osoby w wieku 55-65 lat mogłyby podjąć dodatkową pracę, jednak zabrania tego ww. przepisy. Co więcej, powyższa ustawa odbiera także prawo do zasiadania w organach takich jak np. rada nadzorcza banku spółdzielczego czy spółka komunalna.

Ponadto, należy wziąć pod uwagę fakt, że renta strukturalna nie jest rentą chorobową, i tak jak w przypadku emerytów pobierających świadczenia z KRUS i ZUS, zdaniem samorządu rolniczego, należy umożliwić osobom pobierającym rentę strukturalną podejmowanie pracy i uzyskiwanie dochodów do pewniej wysokości.Tagi:
źródło: