| Autor: redakcja1

KRIR wnioskuje o zwiekszenie limitów dofinansowania kredytów rolniczych - odpowiedź MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na internetowej platformie aplikacyjnej udostępniła współpracującym bankom na limit akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na utrzymanie płynności finansowej w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

KRIR wnioskuje o zwiekszenie limitów dofinansowania kredytów rolniczych - odpowiedź MRiRW
W ramach limitu akcji kredytowej kredytów na utrzymanie płynności finansowej w wysokości 10 mld zł na dzień 5 grudnia 2023 r. udzielone zostały 67 133 kredyty na kwotę 8 313 540 363,35 zł.

Jednocześnie poinformowano, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się pismem z dnia 01.12.2023 do Prezesów banków udzielających przedmiotowe kredyty o podjęcie pilnych działań mających na celu przyspieszenie analizy złożonych wniosków oraz zawierania umów o kredyty „płynnościowe” w ramach zarezerwowanego limitu akcji kredytowej.

Resort rolnictwa poinformował, że zostały podjęte prace legislacyjne w zakresie wydłużenia okresu udzielania kredytów na utrzymanie płynności finansowej dla producentów rolnych do 30 czerwca 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem limitu akcji kredytowej do 12,5 mld zł.


Tagi:
źródło: