| Autor: mikolaj

MRiRW: 340 tys. emerytów i rencistów zyskało na podwyższeniu rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych

W ocenie resortu rolnictwa, nawet 340 tys. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z KRUS skorzystało na podwyższeniu rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Ich emerytura od 1 marca 2017 r. wynosi 1000 złotych.

MRiRW: 340 tys. emerytów i rencistów zyskało na podwyższeniu rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych

Wraz z dniem 1 marca 2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz.2), zgodnie z którą nastąpiło podwyższenie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych do wysokości 1 000 złotych.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r, poz. 277), jeżeli wysokość ustalonego świadczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się z urzędu do tej kwoty. Zasada ta nie będzie stosowana do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia pobieranej w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę 1 000 złotych, świadczeń zawieszonych zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz rolniczych emerytur częściowych.Tagi:
źródło: