| Autor: redakcja1

Obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Od 1 czerwca 2017 r. zwiększeniu ulegają kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 czerwca 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
 
Od 1 czerwca 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.047 zł 50 gr
     
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.659 zł 70 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 19 maja 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. (4.353 zł 55 gr).


Tagi:
źródło: