| Autor: mikolaj

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS

Od 1 grudnia 2016 r. zwiększeniu ulegają kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  •   70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr, tj. o 35,96 zł więcej niż w poprzednim kwartale).

Jednocześnie Kasa informuje, że graniczne kwoty przychodu dla 2016 r., stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 34.054 zł 40 gr,
  • 130% takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!