| Autor: redakcja1

KRIR: Konieczne wydłużenie okresu spłaty należności za nieruchomości rolne nabyte w latach 2013-2015

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie okresu spłaty należności za nieruchomości rolne nabyte w latach 2013-2015 w ramach pierwszeństwa w nabyciu.

KRIR: Konieczne wydłużenie okresu spłaty należności za nieruchomości rolne nabyte w latach 2013-2015
Z powodu powracającej już od kilku lat suszy oraz innych niekorzystnych warunków klimatycznych znacznie spadają dochody rolnicze oraz zwiększają się koszty prowadzenia bieżącej działalności rolniczej np. poprzez zakup pasz dla hodowanych zwierząt.
 
W okresie od 2013 do 2015 roku, do czasu zmiany obowiązujących przepisów o obrocie gruntami rolnymi, Agencja Nieruchomości Rolnych realizowała swoje cele głównie poprzez sprzedaż nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ówcześni dzierżawcy gruntów nie mogli wnioskować o przedłużenie umów dzierżawy na nieruchomości dzierżawione z Agencji, a jedynie zgodzić się na zakup przygotowanych do sprzedaży gruntów w ramach pierwszeństwa w nabyciu po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Gdyby dzierżawca nie wyraził zgody na zakup gruntów w tym trybie, nieruchomość byłaby wystawiona do sprzedaży na zasadach ogólnych.
 
Producenci rolni często przez wiele lat byli dzierżawcami nieruchomości rolnych (zabudowanych i niezabudowanych) dbając na bieżąco o utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz dokonując niezbędnych inwestycji. Postawienie przed nimi de facto ultimatum wykupu lub nie dzierżawionej przez nich ziemi, było ogromnym obciążeniem finansowym. Większość nieruchomości w tym trybie została nabyta na raty rozłożone na okres 15 lat. Jednak nikt nie przewidywał tak złej koniunktury na rynkach rolnych, która jest obecnie.
 


Tagi:
źródło: