| Autor: redakcja1

Opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne? KRUS informuje

KRUS przypomina, że z dniem 31 lipca 2018 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2018 r.

Opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne? KRUS informuje
Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za lipiec br. termin ten przypada na 16 sierpnia br. (15 sierpnia br. jest dniem świątecznym wolnym od pracy).
W III kwartale 2018 r. wysokość składek na ubezpieczenie:

Społeczne rolników w zakresie:
  • ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 r. i składka wynosi 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu przez cały miesiąc (tj. za rolnika, małżonka rolnika, domownika, pomocnika rolnika). Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł
  • ubezpieczenia emerytalno-rentowego pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 r. i podstawowa miesięczna składka wynosi 91,00zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu (tj. rolnika, małżonka i domownika).
Również dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 r. i składka ta wynosi:
  • 110,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 219,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 
  • 329,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 
  • 438,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: