| Autor: redakcja1

Trwają prace na przyszłorocznym budżetem Unii Europejskiej

W ubiegłym tygodniu swoje opinie przyjęło 11 parlamentarnych komisji (pozostałe zrobią to w kolejnych tygodniach), a 31 sierpnia Komisja Budżetowa (BUDG) przyjęła stanowisko PE, które zostanie poddane pod obrady plenarne pod koniec października.

Trwają prace na przyszłorocznym budżetem Unii Europejskiej
W minionym tygodniu swoje opinie do projektu budżetu UE na 2017 rok przyjęło 11 parlamentarnych komisji. Kolejne komisje przyjmą swoje opinie w najbliższych tygodniach. Głosowanie na sesji plenarnej nad ostatecznym stanowiskiem PE przewidziane jest na 26 października.
 
Jak to działa?
 
Projekt budżetu rocznego UE przedstawia Komisja Europejska. Budżet jest ostatecznie przyjmowany przez Parlament Europejski i Radę, czyli państwa członkowskie.
 
W związku z tym, że Rada proponuje zwykle niższe kwoty na zobowiązania i płatności niż Parlament, między obiema instytucjami odbywają się negocjacje (listopad). To tzw. procedura pojednawcza, która nie może trwać dłużej niż 21 dni. Po zakońćzeniu procedury, pod koniec listopada, posłowie głosują nad wynikiem negocacji.
 
Budżet 2017 w liczbach
 
W projekcie budżetu na 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała środki na zobowiązania w wysokości 157,7 mld euro i środki na płatności w wysokości 134,9 mld euro. 
 
„Środki na zobowiązania” obejmują finansowanie, do którego można się zobowiązać w umowach w danym roku, natomiast „środki na płatności” dotyczą środków rzeczywiście wydatkowanych.
 
Państwa członkowskie chcą cięć w budżecie -  proponują zmniejszenie środków na zobowiązania o 1,3 mld mld euro (-0,81%) i środków na płatności o 1,1 mld euro (-0,82%).
 
Dla PE priorytetem będzie migracja i kryzys migracyjny oraz wsparcie gospodarki.
 
Przegląd wieloletnich ram finansowych
 
Budżet na rok 2017 będzie czwartym w wieloletniej perspektywie finansowej. W 2013 roku PE zagwarantował przeprowadzenie rewizji ram fiansowych. Przegląd odbędzie się jesienią i będzie miał wpływ na negocjacje budżetu rocznego na 2017 rok.
 
Jens Geier (S&D, Niemcy) jest sprawozdawcą PE odpowiedzialnym za budżet ogólny UE, a Indrek Tarand (Greens/EFA, Estonia) odpowiada za pozostałe sekcje - w tym budżet PE.
 
W dniach 7-8 września PE organizuje konferencję z udziałem parlamentów narodowych poświęconą przyszłosci finansowania UE. 
 


Tagi:
źródło: