| Autor: redakcja1

Powstanie Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Powstanie Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez budżet państwa.

Środki zgromadzone na rachunku Funduszu będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych.

Wpłat do Funduszu będą dokonywać podmioty:

  • prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą połowu ryb w wodach śródlądowych oraz zajmujące się chowem i hodowlą ryb,
  • skupujące produkty rolne (przetwórcy i pośrednicy),
  • przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt (chodzi o: świnie, bydło, konie, owce, kozy, króliki i drób).

Wysokość wpłat ustalono na 0,2% wartości netto nabywanych produktów rolnych. Środki zgromadzone w Funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach:

  • gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  • niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: