| Autor: redakcja1

Resort rolnictwa informuje o zwrocie podatku akcyzowego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło informacje, że w ustawie budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego na rok 2024 została zaplanowana kwota 1,663 mln zł.

Resort rolnictwa informuje o zwrocie podatku akcyzowego
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
- 160,60 zł ilość ha użytków rolnych,
- 5,84 zł średnia roczna liczba świń,
- 58,40 zł średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2024 r. została wykorzystana kwota 1 201,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę stopień wykorzystania środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie jest możliwa realizacja wniosku o zwrot podatku akcyzowego hodowcom bydła była bez żadnych ograniczeń.


Tagi:
źródło: