| Autor: redakcja11

ZUS: Warto sprawdzić czy pracodawca odprowadził wszystkie składki

Do 20 mln osób w Polsce trafi informacja z ZUS o stanie konta. W przyszłości zgromadzone składki będą stanowiły podstawę naszej emerytury.

ZUS: Warto sprawdzić czy pracodawca odprowadził wszystkie składki

Warto zweryfikować dane i jeśli nie będą się zgadzać, interweniować u pracodawcy lub w Zakładzie – podaje Magdalena Przewoźniak z Centrali ZUS.
 

 Zakład wyśle ok. 20 mln listów do ubezpieczonych o stanie kont na dzień 31 grudnia 2015 roku. Nowością w tegorocznej informacji jest podanie wartości ogólnej kwot zewidencjonowanych na koncie – łącznej kwoty na subkoncie i koncie oraz emerytury hipotetycznej wyliczonej na podstawie tych kwot – mówi agencji Newseria Biznes Magdalena Przewoźniak z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS.
 

Wiadomość otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 roku, który choćby przez krótki okres swojego życia podlegał ubezpieczeniom społecznym, a więc były za niego opłacane składki. Z kolei osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, dowiedzą się również, jaki zgromadziły kapitał początkowy, jeśli wystąpiły wcześniej do ZUS o jego wyliczenie. ZUS poda również informacje o składkach odprowadzanych na subkonto w ZUS i do OFE.
 

Co więcej osoby, które ukończyły 35 lat, poznają trzy warianty hipotetycznej emerytury.
 

– W pierwszym wariancie emerytura obliczana jest na podstawie środków zgromadzonych na koniec 2015 roku i przy założeniu, że dana osoba już nie będzie pracować, czyli do ZUS nie będą już wpływać żadne składki. W drugim wariancie wyliczeń zakłada się, że dana osoba pracuje do osiągnięcia wieku emerytalnego i odprowadza do ZUS co miesiąc średnią składkę obliczoną z życia zawodowego. Nowością jest hipotetyczna emerytura obliczona według stanu środków na 31 grudnia 2015 roku, ale z konta i subkonta łącznie – tłumaczy ekspertka.
 

Podkreśla także, że nie należy bagatelizować informacji przesyłanej przez ZUS, bo dane w niej zawarte dotyczą przyszłości każdego z nas.
 

– Dane wykazane w informacji o stanie konta są odzwierciedleniem zapisów na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS. Na podstawie dokumentów przekazywanych przez płatników składek. W przyszłości będą stanowić podstawę wyliczenia naszej emerytury z ZUS. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości należy interweniować albo u płatnika (m.in. pracodawcy), albo w najbliższej terenowej jednostce oddziału ZUS – przypomina Magdalena Przewoźniak.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: