Zakończenie spisu według planu

Wstępne dane zebrane podczas tegorocznego Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) będą opublikowane w połowie listopada przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).


Spisem tym objęto około 2 mln rolników. Według informacji podanych przez GUS nie było większych problemów z jego przeprowadzeniem. Akcja trwała przez 2 miesiące, czyli od 1 września do 31 października bieżącego roku. W tym czasie nie odnotowano żadnych większych problemów czy incydentów w związku ze zbieraniem danych statystycznych przez rachmistrzów.

 

Zaledwie 37 tysięcy osób zdecydowało się na samospis poprzez internet. Niestety prognozy urzędu były błędne, gdyż zdecydowana większość użytkowników rolnych miała zaufanie do rachmistrzów. Właśnie ta metoda dla rolników była najlepsza, gdyż jest sprawdzona niż w przypadku internetu. Poza tym w wielu gospodarstwach nie ma ani komputera, ani dostępu do sieci.

 

Głównym celem PSR było zebranie informacji na temat powierzchni użytkowanych gruntów rolnych, rodzajów zasiewów, pogłowia zwierząt, używanych maszyn i urządzeń w gospodarstwie, wielkość dochodów rodzin rolników czy informacje o korzystaniu z europejskich oraz krajowych programów pomocy dla rolnictwa.

 

Obecnie trwa spis kontrolny w celu weryfikacji prawidłowych danych na wybranej grupie użytkowników rolnych. Zakończy się on 10 listopada. Weryfikacji podlegają gospodarstwa poniżej 1 ha i jest ich około 1500, czyli jeden procent spośród grupy tego przedziału. Niemniej jednak spośród gospodarstw o powierzchni gruntów użytkowych powyżej 1 ha wybrana grupa rolników także zostanie poddana kontroli. Tutaj także będzie to jeden procent i wyniesie on 18,5 tysięcy gospodarstw.

 

Wstępne wyniki zostaną opublikowane już w połowie listopada tego roku, a efekt spisu będzie widoczny w całości dopiero w lutym 2011 roku. Na bazie uzyskanych informacji zostanie sporządzony raport, który następnie zostanie przekazany do unijnego Eurostatu. Z kolei ten po zebraniu wszystkich raportów z państw członkowskich Wspólnoty opublikuje w 2012 roku dane dotyczące stanu rolnictwa w Unii Europejskiej. Natomiast ten spis całościowy jest niezbędny do sporządzenia propozycji wprowadzenia zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku. Jednakże zebrane dane statystyczne mogą mieć w tej sprawie tylko drugorzędne znaczenie, gdyż i tak najważniejsze będą negocjacje polityczne.Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!