Kto może oceniać grzyby

Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Wielbiciele leśnych wędrówek zdobywają kolejne trofea. Wytrawni grzybiarze zastanawiają się nieraz nad sprzedażą części swoich zbiorów. Pamiętaj jednak, że każdy sprzedawca – nawet ten z targowiska czy skraju leśnej drogi – musi posiadać atest na sprzedawane grzyby. Taki atest może wystawić wyłącznie klasyfikator grzybów świeżych lub grzyboznawca. Nie wystarczy mieć doświadczenie i wiedzę w rozpoznawaniu gatunków jadalnych, niejadalnych i trujących. Grzyboznawcy i klasyfikatorzy powinni mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną, potwierdzoną zdanym egzaminem. Tylko wtedy mogą otrzymać odpowiedni certyfikat.

Kto może oceniać grzyby
Kursy na grzyboznawcę i klasyfikatora obejmują nie tylko informacje o tym, jak rozpoznać dane gatunki. Przekazują też cenną wiedzę obejmującą np. informacje o tym, które z grzybów można wprowadzać do obrotu, a które – nawet jeśli są jadalne – powinny pozostać w lesie. Dowiesz się, jak działają na ludzki organizm poszczególne toksyny i jakie grzyby są najczęstszą przyczyną zatruć. Nauczysz się sprawować nadzór sanitarny zarówno nad sprzedażą na targowisku, jak i w zakładach żywienia zbiorowego.

Sprawdź, co musisz zrobić, aby dołączyć do grona klasyfikatorów lub grzyboznawców.

 
Klasyfikator grzybów świeżych
 
Możesz zostać klasyfikatorem grzybów świeżych, jeśli:
  • jesteś osobą pełnoletnią,
  • ukończyłaś/ukończyłeś co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
  • ukończyłaś/ukończyłeś kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfikatorów grzybów
  • zdałaś/zdałeś egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Aby dowiedzieć się więcej o kursach i egzaminach na klasyfikatora grzybów świeżych, śledź informacje na stronach państwowych wojewódzkich inspektoratów sanitarnych.
 
Grzyboznawca
 
Grzyboznawca ma prawo oceniać przydatność do spożycia i sprzedaży nie tylko grzybów świeżych, ale i suszonych. Możesz zostać grzyboznawcą, jeśli:
  • jesteś osobą pełnoletnią
  • posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • ukończyłaś/ukończyłeś kurs specjalistyczny dla kandydatów na grzyboznawców
  • zdałaś/zdałeś egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Więcej informacji o kursach i egzaminach na grzyboznawcę znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
 
Podstawa prawna
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy Dz. U. z 2011 r. nr 115 poz. 672, z późn. zm.


Tagi:
źródło: