| Autor: redakcja1

Polska nadal zwiększa swój udział w światowej produkcji pieczarek

Polska, kolejny rok z rzędu, utrzymuje swoją pozycję największego globalnego eksportera świeżych pieczarek. Na następnych miejscach jest Holandia i Kanada.

Polska nadal zwiększa swój udział w światowej  produkcji pieczarek
W 2017 r. z kraju wyeksportowano w sumie 226 tys. t świeżych pieczarek (CN 07 09 51), za kwotę 376,6 mln EUR, co w ujęciu ilościowym stanowi zwyżkę o 16% i 3,4% w odniesieniu do średniej 5 letniej i aż o 25% w ujęciu wartościowym. Oznacza to, że w 2017 r. cena w wywozie wyniosła 1,66 EUR/kg i zwiększyła się o 7%.
 
Nadal czołowym importerem polskich pieczarek są kraje unijne, gdzie w analizowanym czasie trafiło blisko 86% wolumenu eksportu, zwłaszcza do Niemiec - wzrost o 1,6%, Wielkiej Brytanii - o 23,3% i Francji - spadek o 3%.
 
Niemal co czwarta wyeksportowana z Polski pieczarka została dostarczona do Niemiec, które pozostają głównym odbiorcą polskich pieczarek. W 2017 r. nasi zachodni sąsiedzi zaimportowali ponad 54 tys. t tego produktu.
 
Drugim, co do wielkości, importerem polskich pieczarek w omawianym okresie była Wielka Brytania, gdzie wyeksportowano 47 tys. t tych grzybów, a zatem o 23% więcej w skali roku. Tym samym w 2017 r. Polska trzeci rok z rzędu była drugim, po Irlandii, dostawcą pieczarek na rynek brytyjski.
 
Z kolei duży spadek wysyłki wynoszący 11%, zaobserwowano w 2017 r. na Białoruś, która mimo to utrzymała pozycję trzeciego głównego odbiorcy świeżych pieczarek z Polski. Jednocześnie w analizowanym czasie sporo zwiększony został eksport pieczarek z Polski do Serbii i Rumunii.
 
Z powodu stale rosnącego zapotrzebowania importowego, obserwuje się wzrost produkcji. Potwierdzają to dane IERiGŻ-PIB mówiące o tym, że w 2017r. w Polsce wyprodukowano 325 tys. t tych grzybów, a więc o 1,5% więcej w odniesieniu do roku wcześniejszego.
 
Cena skupu pieczarek do bezpośredniego spożycia w 2017 r. wyniosła w Polsce 5,05 PLN/kg w stosunku do 4,87 PLN/kg, co oznacza zwyżkę ceny o 3,7%. Natomiast cena detaliczna pieczarek w 2017 r. wyniosła 7,62 PLN/kg w stosunku do 7,51 PLN/kg, co oznacza zwyżkę o 1,44%. W okresie od stycznia do marca 2018 r. ceny pieczarek w Polsce malały i w marcu osiągnęły poziom 7,54 PLN/kg w obrocie detalicznym i 4,73 PLN/kg w skupie.


Tagi:
źródło: