| Autor: redakcja1

Wyższy eksport ryb z Polski

W I półroczu 2015 r. zwiększyły się obroty handlowe rybami, owocami morza oraz ich przetworami – podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wyższy eksport ryb z Polski

Eksport ryb z Polski

Wolumen eksportu wzrósł o 19,9% do 227,6 tys. ton, przede wszystkim pod wpływem zwyżki sprzedaży bezpośredniej ryb przez rybaków bałtyckich i dalekomorskich. Stosunkowo niskie ceny otrzymywane ze sprzedaży tych ryb spowodowały, że dynamika wzrostu wartości wysyłki była zdecydowanie mniejsza i wyniosła 3,2% - 3,18 mld zł. Zwiększenie wywozu burtowego wpłynęło przede wszystkim na obroty w grupie ryb świeżych - 22,6 tys. ton i mrożonych - 48,7 tys. ton, tj. więcej odpowiednio o 74,1 i 33,3%.

 

W wyniku czego udział tego asortymentu w strukturze ilościowej eksportu zwiększył się w odniesieniu do I półrocza 2014 r. o 5,2 pkt. proc. do 31,3%, ale w ujęciu wartościowym nadal stanowiły 7%. W wysyłce decydujący udział mają trzy grupy towarowe: ryby filetowane, ryby wędzone, suszone i solone oraz przetwory i konserwy z ryb. Ich całkowity wywóz był wyższy o 4,7% do 122,9 tys. ton, przy 2,7% zwyżce jego wartości do 2,86 mld zł.

Import ryb do Polski

Zdaniem specjalisty IERiGŻ, wolumen importu wzrósł w tym czasie o 1,2% do 249,1 tys. ton, a wydatki na jego przywóz o 1,7% do 3,18 mld zł. Zmiany wwozu podstawowych grup towarowych ryb, owoców morza oraz ich przetworów były w I półroczu 2015 r. nieznaczne, z wyjątkiem rosnącego od kilku lat zapotrzebowanie na ryby świeże i chłodzone oraz na produkty niekonsumpcyjne jak odpady rybne oraz mączki rybne.

 

W strukturze ilościowej przywozu ryby świeże i chłodzone stanowiły 34%, a więc to o 2,4 pkt. proc. więcej niż w I półroczu 2014 r. Udział filetów i mięsa z ryb w imporcie wyniósł 31,4%, ryb mrożonych 18,2%, a przetworów i konserw 9,4%. Udział pozostałych grup wyniósł 7,4%, z czego 2,2% stanowiły owoce morza, a 4,1% produkty niekonsumpcyjne.

Ceny ryb

Ceny detaliczne ryb i owoców morza zmalały w okresie styczeń-lipiec 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętnie o 0,8%, a w lipcu br. w porównaniu z grudniem 2014 r. były większe o 0,8%.

 

W ujęciu średniorocznym obniżki cen odnotowano przede wszystkim w asortymencie ryb świeżych i chłodzonych o 2,7%, suszonych, solonych i wędzonych ryb i owoców morza o 2,1% oraz w grupie pozostałych przetworów o 1,8%. Wyższe ceny konsumenci płacili jedynie za ryby mrożone o 3,7% oraz świeże, chłodzone i mrożone owoce morza o 0,8%.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!