ryby mrożone i strony powiązane

 • 2019-12-17

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  Ryby

  W czasie trzech kwartałów 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego wyniosła 367,9 tys. t i była o 5,7% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-11-22

  Mniejsze tempo wzrostu cen produktów rybnych

  Ryby

  W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. ceny detaliczne produktów rybołówstwa w dalszym ciągu charakteryzowały się mniejszym tempem wzrostu niż ceny żywności ogółem.

 • 2019-11-18

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  Ryby

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 326,2 tys. t i była o 6,1% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-10-15

  Wzrost podaży produktów rybnych

  Ryby

  Tendencje w produkcji zakładów przetwórstwa rybnego, tj. zatrudnienie powyżej 49 osób, były w okresie styczeń-lipiec 2019 r. różnokierunkowe.

 • 2019-09-07

  Większa podaż produktów rybnych

  Ryby

  Podaż produktów rybnych ze średnich i dużych zakładów przetwórczych wyniosła w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. 172 tys. t i była o 2,5% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-09-26

  Wzrost cen ryb i owoców morza

  Ryby

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów były o 1,2% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, natomiast wobec lipca ub.r. zwyżka cen wyniosła 0,8%.

 • 2018-03-30

  Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza

  Ryby

  W 2017 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego wyniosła 443,08 tys. t i była o 1,1% niższa niż w roku poprzednim.

 • 2017-09-22

  Ceny ryb i ich przetworów

  Ryby

  W I półroczu 2017 r. ceny większość podstawowych dla polskiego rynku gatunków ryb i owoców morza na świecie ponownie rosły, w tym najbardziej łososi, makreli i dorszy.

 • 2017-07-11

  Spadek cen ryb, owoców morza i ich przetworów

  Ryby

  W kwietniu 2017 r., drugi miesiąc z rzędu, zmniejszyły się się ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów o 0,4% w porównaniu z marcem br., ale w dalszym ciągu były wyraźnie wyższe niż przed rokiem o 3,9% w porównaniu z kwietniem ub.r.

 • 2017-04-18

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W okresie styczeń-luty 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 27,7 tys. ton i były o 1,7% wyższe niż w porównywalnych miesiącach roku poprzedniego. Zwyżka połowów dotyczyła głównie szprotów, których wyładowano w portach o 20,1% więcej - 18,0 tys. ton.

 • 2017-03-22

  Handel rybami w 2016 r. Wzrósł polski eksport i import ryb

  Ryby

  Jak wynika ze wstępnych danych, w 2016 r. eksport ryb, owoców morza oraz ich przetworów w masie produktu wyniósł 476,9 tys. ton i był o 8,2% większy niż przed rokiem.

 • 2017-03-24

  Połowy ryb na Bałtyku w 2016 r. W sumie rybacy złowili prawie 140 tys. ton ryb

  Ryby

  Jak wynika ze wstępnych danych, w 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 138,7 tys. ton i były o 3,1% wyższe niż roku poprzednim. Największą zwyżkę połowów odnotowano w odniesieniu do storni o 59,8% do 15,1 tys. ton.

 • 2017-03-17

  Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHAR-S w IV kwartale 2016 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2016 r. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta.

 • 2017-02-10

  Połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W okresie styczeń-listopad 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 130,7 tys. ton i były o 3,4% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a w relacji rocznej były mniejsze o 14,3% - 7,3 tys. ton.

 • 2017-01-03

  Połowy ryb na Bałtyku przekroczyły 120 tys. ton

  Ryby

  W okresie styczeń-październik 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 123,0 tys. ton i były o 4,3% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.