| Autor: redakcja1

Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb i przetworów rybnych (ryby mrożone i wędzone, konserwy i marynaty). Objęto nią 106 podmiotów (67 producentów i 39 sklepów).

Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 149 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 178 partiach, z czego 46 zakwestionowano (25,8%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. zaniżonego udziału składników stałych (ryby i warzyw), zawyżonego udziału glazury i niewłaściwych wartości parametrów w tabeli wartości odżywczych.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 249 partii, z czego w 41 stwierdzono nieprawidłowości (16,5%). Dotyczyły one m.in.:
  • Stosowania określenia „swojski” w nazwie wyrobu pochodzącego z przemysłowej produkcji i zawierającego dodatki do żywności.
  • Braku podania przy nazwie wyrobu gotowego obowiązkowej informacji o obecności substancji słodzącej.
  • Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców (w tym składników składnika złożonego) lub wskazania składników, których nie wykorzystano w procesie produkcyjnym.
  • Braku wyróżnienia składników alergennych.
  • Braku informacji o warunkach i czasie przechowywania po otwarciu opakowania.
  • Podawania niezgodnie z przepisami informacji o warunkach przechowywania, narzędziu połowowym i obszarze połowu.
 


Tagi:
źródło: