| Autor: redakcja1

Podział dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 15 lipca br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich możliwych do odłowienia w M. Bałtyckim, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z zasadami określonymi w § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 z późn. zm.), dokonał podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, śledzi z podobszarów 22-24 oraz szprotów.

Podział dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich

Kwoty połowowe

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:
 
Przedział długości statków rybackich Liczba wszystkich złożonych wniosków Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
i merytoryczne
Indywidualna dodatkowa kwota połowowa dorszy na armatora na statek (t)
pon. 8 m 1 0 0
8 – 9,99 m 20 20 4,846
1 – 11,99 m 48 47 9,693
12 – 14,99 m 40 38 16,963
15 – 18,49 m 25 21 19,386
18,5 – 20,49 m 25 25 21,809
20,5 – 25,49 m 18 18 24,233
25,5 – 30,49 m 9 8 16,963
pow. 30,49 m 2 2 7,270
Razem 188 179  

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 2735,855 tony rozdysponowane zostało 2735,854 tony. Nierozdysponowana kwota 1 kg dorszy pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!