| Autor: redakcja1

Spadek cen ryb, owoców morza i ich przetworów

W kwietniu 2017 r., drugi miesiąc z rzędu, zmniejszyły się się ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów o 0,4% w porównaniu z marcem br., ale w dalszym ciągu były wyraźnie wyższe niż przed rokiem o 3,9% w porównaniu z kwietniem ub.r.

Spadek cen ryb, owoców morza i ich przetworów
Zwyżka cen w okresie styczeń-kwiecień br., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego wyniósł 4,9% i był zdecydowanie większy niż głównych substytutów, tj. mięsa o 4,0% oraz nabiału o 3,3%.
 
Średniorocznie największy wzrost cen wystąpił w asortymencie ryb i owoców morza wędzonych, suszonych i solonych o 8,3% oraz ryb świeżych i chłodzonych o 8,2%. Owoce morza mrożone podrożały o 3,4%, ryby mrożone o 2,0%, świeże lub chłodzone owoce morza o 1,9, a pozostałe przetwory z ryb i owoców morza o 2,1%.
 
Jak wynika z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS wydatki na zakup ryb i owoców morza wyniosły w 2016 r. 9,04 zł/osobę/ miesięcznie i były o 6,1% wyższe niż przed rokiem.
 
Jak wskazuje Krzysztofa Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, największe wydatki gospodarstwa ponosiły na zakup przetworów i konserw – więcej o 10,2% do 2,81 zł/osobę, ryb i owoców morza suszonych, wędzonych i solonych o 13,3% do 2,13 zł/osobę, ryb świeżych i chłodzonych mniej o 1,0% do 2,07 zł/osobę, a także ryb mrożonych więcej o 3,3% do 1,90 zł/osobę. Badania wielkościowej konsumpcji nie obejmują wszystkich kategorii produktów.
 
Spożycie ryb świeżych i chłodzonych zmniejszyło się o 9,1% do 0,10 kg/osobę miesięcznie, ryb i owoców morza suszonych, wędzonych lub solonych zwiększyło się o 10,0% do 0,11 kg/osobę miesięcznie, a ryb mrożonych pozostało na poziomie roku poprzedniego, tj. 0,11 kg/osobę miesięcznie.


Tagi:
źródło: