| Autor: mikolaj

Obowiązek wyładunku ryb złowionych w Bałtyku

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie obowiązek wyładunku ryb złowionych w Morzu Bałtyckim.

Obowiązek wyładunku ryb złowionych w Bałtyku

Wyładunek niechcianych połowów

Oznacza to, że połowy niżej wymienionych gatunków ryb, które poprzednio były traktowane jako odrzuty, należy obecnie wyładować na ląd i odliczyć od dostępnych kwot połowowych:
  • od dnia 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do połowów śledzia, szprota, łososia i dorsza;
  • od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do gładzic złowionych we wszystkich połowach.

Obowiązek ten dotyczy zarówno ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony oraz ryb złowionych po wykorzystaniu lub przy braku kwot połowowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia obowiązku wyładunku na Bałtyku określa Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1396/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim, które realizuje przepisy zawarte  w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (…).


W celu przybliżenia tematyki nowego obowiązku opracowany został Przewodnik przeznaczony dla sektora rybołówstwa morskiego w regionie Morza Bałtyckiego.Tagi:
źródło: