połów ryb i strony powiązane

 • 2019-11-15

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.5

  Ryby

  „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.

 • 2017-03-24

  Połowy ryb na Bałtyku w 2016 r. W sumie rybacy złowili prawie 140 tys. ton ryb

  Ryby

  Jak wynika ze wstępnych danych, w 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 138,7 tys. ton i były o 3,1% wyższe niż roku poprzednim. Największą zwyżkę połowów odnotowano w odniesieniu do storni o 59,8% do 15,1 tys. ton.

 • 2017-02-10

  Połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W okresie styczeń-listopad 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 130,7 tys. ton i były o 3,4% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a w relacji rocznej były mniejsze o 14,3% - 7,3 tys. ton.

 • 2017-01-03

  Połowy ryb na Bałtyku przekroczyły 120 tys. ton

  Ryby

  W okresie styczeń-październik 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 123,0 tys. ton i były o 4,3% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 • 2016-11-30

  W pierwszych trzech kwartałach br. połowy ryb na Bałtyku wzrosły o 10% do 116 tys. ton

  Ryby

  W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 116,6 tys. ton i były o 10,5% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, natomiast w relacji rocznej zwiększyły się o 2,2% do 8,5 tys. ton.

 • 2016-09-28

  W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. połowy ryb z Bałtyku przekroczyły 100 tys. ton

  Ryby

  W okresie styczeń-lipiec 2016 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 102,6 tys. ton i tym samym były o 11,1% większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-11-06

  PO RYBY 2007-2013 zakończony

  Ryby

  Zakończył się ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

 • 2015-10-28

  Limity połowowe na 2016 r.

  Ryby

  Najważniejszym punktem obrad Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa, która odbyła się w Luksemburgu, w części rybackiej były negocjacje limitów połowowych (Total Allowable Catch - TAC) dla Morza Bałtyckiego na rok 2016.

 • 2015-10-14

  Podział dodatkowych kwot połowowych

  Ryby

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał podziału dodatkowych kwot połowowych następujących gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim.

 • 2015-09-30

  Pomoc finansowa dla rybaków przybrzeżnych

  Dotacje i dopłaty

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje uruchomienie w zakresie § 16b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym...

 • 2015-08-03

  Wyższe połowy ryb z Bałtyku

  Ryby

  W maju 2015 r. połowy ryb na Bałtyku były większe niż w analogicznym czasie roku poprzedniego o 36% i wyniosły 14,5 tys. ton - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-07-22

  Wysokość dodatkowych kwot połowowych do odłowienia w 2015 r.

  Ryby

  Poniżej podajemy informacje na temat wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2015 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

 • 2015-05-20

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

  Ryby

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wejście w życie tej ustawy umożliwi realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

 • 2015-04-29

  PE za zrównoważonymi połowami w Bałtyku

  Ryby

  Wieloletni plan dla dorsza bałtyckiego, szprota i śledzia, został przyjęty przez Parlament Europejski we wtorek, 28 kwietnia 2015 r. Jest to pierwszy plan w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (CFP), która weszła w życie w 2014, opierający się na wieloletnim zarządzaniu zasobami, co przeciwieństwie do planów rocznych, powinno dać rybakom, korzystną dla nich przewidywalność....

 • 2015-04-28

  Plan wielogatunkowy dla Bałtyku

  Ryby

  20 kwietnia br. na sesji w Luksemburgu, Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa uzgodniła wspólne stanowisko wobec planu wieloletniego dla najważniejszych gatunków ryb Morza Bałtyckiego: dorsza, śledzia i szprota. Umożliwia to szybkie otwarcie negocjacji z Parlamentem Europejskim, który planuje zatwierdzenie swego stanowiska na sesji plenarnej 27-30 kwietnia br.