30. Sesja CCEURO w Azji Centralnej

W dniach 3-7 października 2016 roku w Astanie (Kazachstan) odbyło się posiedzenie 30. Sesji Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy (CCEURO).

30. Sesja CCEURO w Azji Centralnej
W sesji udział wzięło ponad 80 delegatów i obserwatorów reprezentujących 34 państwa i jedną organizację międzyrządową (Unia Europejska), 1 kraj spoza regionu o statusie obserwatora (USA) oraz 1 międzynarodowa organizacja pozarządowa. W sesji wzięła również udział przewodnicząca Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO) pani Awilo Ochieng Pernet.
 
Holandia jako Koordynator FAO/WHO dla Regionu Europy była współorganizatorem powyższego posiedzenia wraz ze stroną kazachską. Spotkaniu przewodniczył Dr Martijn Weijtens z Ministerstwa Gospodarki Królestwa Niderlandów. Miejsce spotkania CCEURO sprzyjało obecności wielu państw członkowskich KKŻ FAO/WHO a szczególnie państw z Azji Centralnej, takich jak Azerbejdżan, Turkmenistan i Tadżykistan, które w ostatniej dekadzie dołączyły do grona organizacji.
 
W trakcie posiedzenia Komitetu CCEURO delegaci omówili wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności z punktu widzenia szeroko rozumianego regionu Europy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie związane opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (antimicrobial resistance – AMR) w kontekście bezpieczeństwa żywności. Podczas sesji dyskutowano nad wpływem norm KKŻ na legislacje krajowe oraz stopień harmonizacji prawa z Kodeksem Żywnościowym. Natomiast w punkcie dotyczącym udziału interesariuszy w krajowych konsultacjach norm kodeksowych zastanawiano się jak zwiększyć zaangażowanie różnych grup interesów w pracach nad powyższymi dokumentami. Warto zaznaczyć, że delegacje jednomyślnie poparły dodanie języka rosyjskiego jako oficjalnie stosowanego języka w CCEURO.
 
Ważnym punktem obrad sesji była nominacja Kazachstanu na nowego Regionalnego Koordynatora dla Europy zaproponowana przez przedstawiciela Holandii i poparta przez wiele innych delegacji. Należy podkreślić, że jest to historyczna chwila dla CCEURO, gdyż po raz pierwszy państwo z Azji Centralnej zostało wybrane na Regionalnego Koordynatora.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!