43. Sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

W czwartek, 24 września 2020 r. dyrektorzy generalni FAO i WHO powitali ponad 600 delegatów z całego świata na pierwszej w historii wirtualnej sesji Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

43. Sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
Wśród najważniejszych tematów spotkania znajdują się decyzje dotyczące rewizji ogólnych zasad higieny żywności + HACCP, Kodeks praktyki zarządzania alergenami w żywności przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, a także normy dotyczące czosnku, kiwi, ziemniaka jadalnego oraz rewizja normy kodeksowej na preparaty przeznaczone do dalszego żywienia (FUF-Follow-up Formula).

Podczas kilkudniowego posiedzenia omówione zostaną również nowe propozycje prac nad wytycznymi dotyczącymi wspierania rozwoju zharmonizowanych przepisów prawa żywnościowego w Afryce oraz wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego stosowania i ponownego wykorzystania wody w produkcji żywności.

W sesji uczestniczą przedstawiciele Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego dla Polski prowadzonego w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Tagi:
źródło: