Uwaga eksporterzy zbóż. Prezentujemy ceny badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza Unię Europejską, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.

Uwaga eksporterzy zbóż. Prezentujemy ceny badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej

Koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat  (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

  • ocena organoleptyczna - 24,0 zł
  • wilgotność - 39,0 zł
  • zawartość białka - 86,0 zł
  • ilość i rozpływalność glutenu - 42,0 zł
  • liczba opadania - 39,0 zł
  • obecność szkodników - 10,0 zł
  • zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych - 49,0 zł
Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na IJHARS, w zakładce: Wzory dokumentów.

 Tagi:
źródło: